Aktualnie jesteś w:  
MENU STRONY
Organizacja pracy
Organizacje
Informacje
Kontakt
Nasza szkoła:
 • realizuje projekt: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II"
 • realizuje projekt: "Nowoczesna szkoła - przepustką do kariery"
 • realizowała projekt: "Odblaskowa szkoła"
 • realizowała projekt: "Lepszy Start"
 • realizowała projekt: "W Nowe Jutro Dziś Idziemy"
 • posiada certyfikat szkoły humanitarnej
 • certyfikat szkoły promującej zdrowie

 • zdobyła II miejsce wśród 154 szkół z Małopolski w projekcie "Mieć wyobraźnię miłosierdzia"
 • Zrealizowała projekty takie jak:
 • "Wychować dobrego obywatela"
 • "Sport=zdrowie"
Polecamy!!!
www.barcice.diecezja.tarnow.pl
[Parafia pw. Najświętrzej Maryi Panny Wniebowziętej w Barciach]

www.jedynka.stary.sacz.pl
[SP nr 1 Stary Sącz]
Ważne informacje
Kliknij na obrazek aby dowiedzieć się więcej
Aktualności

<< Nowsze 1 Starsze >>

Start "Kwietnego Biegu

26 V na starosądeckich błoniach odbyło się uroczyste rozpoczęcie "Kwietnego Biegu".


III Powiatowy Turniej Bocci Osób Niepełnosprawnych
Konkurs multimedialny o wolontariacie "Wolontariat - działaj, nagrywaj, wygrywaj"
Wszystkich naszych wolontariuszy zachęcamy do udokumentowania swoich działań. Można w ten sposób nie tylko pochwalić się swoją codzienną pracą, ale też zdobyć z tego tytułu nagrodę.
W ramach konkursu pt. "Wolontariat - działaj, nagrywaj, wygrywaj" możecie stworzyć film, spot, prezentację multimedialną lub teledysk. Ważne, żeby materiał propagował ideę wolontariatu i pokazywał co robicie. Proszę, aby materiał był wykonany w jak najlepszej rozdzielczości, oczywiście w wersji eletronicznej. Trzeba pamiętać o swoich danych w zgłoszeniu!

Regulamin konkursu multimedialnego
1. Cele konkursu
• propagowanie i rozwijanie idei wolontariatu młodzieżowego
• rozwijanie inwencji twórczej, kreatywności i aktywności
• wykorzystanie nagrodzonych filmów, prezentacji do wykonania materiałów
promocyjnych o wolontariacie.

2. Konkursowe formy przekazu
• film, spot, prezentacja multimedialna lub teledysk mogą prezentować formy pracy,
zaangażowanie i różne oblicza wolontariatu
• materiały należy wykonywać w formie elektronicznej o jak najwyższej rozdzielczości.

3. Terminy i miejsce zgłaszania prac
Prace konkursowe należy składać na płytkach CD lub DVD do p. Wandy Kochanowicz do 22 maja 2009, zaś ogłoszenie wyników już 29 maja. Jako nagrody - karty prezentowe sieci EMPiK, do swobodnego wykorzystania, o wartości 750, 500, 250 i 150 złotych.

Zachęcam do udziału w konkursie. W poprzednich edycjach otrzymaliśmy 2 wyróżnienia. ( bony po 150 zł.)

Wanda Kochanowicz - opiekunka szkolnych wolontariuszy.
Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych
Dzisiaj tj 14 V odbyło się spotkanie z rodzicami. Podczas spotkania zostały przekazane informacje rodzicom uczniów klas III Gimnazjum dotyczące rekrutacji do szkół ponadgimnazjanych.
Dla zainteresowanych tematem rekrutacji rodziców oraz samych przyszłych uczniów polecamy prezentację:


Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

Szczegóły dot. oferty edukacyjnej można przeglądać na platformie rekrutacyjnej firmy Vulcan http://www.malopolska.edu.com.pl
Rok Jana Pawła II na Ziemi Sądeckiej

10 rocznica pobytu Jana Pawła II w Starym Sączu stała się okazją do podejmowania przez wielu ludzi, instytucje działań, które oprócz wspomnień o Wielkim Papieżu, jednoczą ludzi w dziele tworzenia czegoś dobrego, wyjątkowego.
V Charytatywny Turniej Piłki Siatkowej - to jedna z inicjatyw, która nie tylko przywołuje pamięć Jana Pawła, ale również przyczynia się do wsparcia potrzeb Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu.
Uczestnicząc w tym turnieju 6 maja 2009 roku, druzyny sportowe z powiatu nowosądeckiego popularyzują piłke siatkową, wspomagają budowę centrum i uczą innych jak można pomagać.
Turniej ten rozpoczął też cykl zawodów dla upamiętnienia rocznicy pobytu Ojca Św. na Ziemi Sądeckiej.
Organizatorami zawodów są: Dyrektor DCP w Starym Sączu , Dyrektor Zespołu Szkół w Barcicach i nauczyciele sądeckich szkół. W sportowym spotkaniu wzięło udział 12 zespołów, które zajęły w kolejności następujące miejsca:
I - ZD.Jazowsko
II- ASS Stary Sącz
III- BAD Boys
IV- OSP Podegrodzie
V- Błyskawica
VI -ZSZ Stary Sącz
VII- ZKS- Cieniawa
VIII- SP Łomnica
IX- Krysia Nowy Sącz
X- SP Piwniczanka
XI- Feniks Przysietnica
XII- Drink TEAM

Nad prawidłowością przebiegu zawodów czuwali sędziowie: L. Ziębowicz, M. Potoniec oraz M. Postrożny.

Wanda Kochanowicz


INFORMACJA!
UWAGA RODZICE !!
Rodzice uczniów kwalifikujących się do otrzymania dodatków do zasiłku rodzinnego od 1 września 2009 r. (dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dojazdu dzieci do szkół) proszeni są o pilne zgłoszenie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu

/Sekretariat ZS/
Piłka nożna
Uczeń naszej szkoły Krzysztof Tokarczyk zawodnik LKS Barciczanka decyzją trenera reprezentacji U16 Władysława Żmudy został powołany na zgrupowanie kadry oraz wyjazd na turniej Bannikova.

Gratulujemy!!!
Posłanka na sejm z gimnazjum w Barcicach!
Mirosława Pelc z klasy II b zasiądzie w ławie poselskiej XV Sesji
Sejmu Dzieci i Młodzieży.
Sejm będzie obradował 1 czerwca w Warszawie.
Do Kuratorium Oświaty w Krakowie nadesłano 275 prac, w tym 1 ze szkoły
podstawowej, 208 z gimnazjów i 66 ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu
całego województwa małopolskiego.
Zgodnie z przyznanym dla województwa małopolskiego limitem 42 mandatów,
Wojewódzki Zespół Organizacyjny, na podstawie nadesłanych prac, do
udziału w XV Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży zakwalifikował m.innymi
naszą uczennicę.
Mirka pisała pracę na temat: "Co znaczą dziś słowa Jana Pawła II, że nie
ma wolności bez solidarności, kiedy myślę o Polsce, a co znaczą kiedy
myślę o świecie? Czym się chwalę, a czego się wstydzę, kiedy
rozmawiam o Polsce z kolegami z innych krajów, jak mogę to
zmienić? Czy są Polacy za granicą, którym powinniśmy pomagać; na czym ta
pomoc ma polegać?
Największym powodzeniem cieszył się ten właśnie temat, na który
nadesłano 111 prac.

Prace kandydatów na posłów Sejmu Dzieci i Młodzieży oceniane były według
następujących kryteriów:
-zgodność z tematem,
-sposób prezentacji problemu, w tym oryginalność i samodzielność,
-umiejętność analizowania, argumentowania, interpretacji i oceny,
-kompozycja pracy,
-wartość merytoryczna pracy, brak błędów rzeczowych,
-umiejętność korzystania z różnych źródeł (w tym własnych: wywiad, ankieta),
-styl i język,
-poprawność gramatyczna i ortograficzna,
-ogólna estetyka pracy,
-szata graficzna: ilustracje, zdjęcia, wykresy, tabele itp.
Mirka jest kolejną posłanką na sejm z naszej szkoły, dwa razy reprezentowała naszą szkołę uczennica z Gimnazjum i raz ze Szkoły Podstawowej.

Opiekunką Mirki, wspierającą ją podczas pisania pracy była p. W.
Kochanowicz.
Gratulujemy sukcesu!
Koncert Nadziei

" ......Miarą człowieka jest nie to, co posiada, ale to, czym dzieli się z innymi....", tymi słowami Jana Pawła II rozpoczęto Koncert Nadziei na rzecz dzieci chorych na nowotwory.
Organizatorami byli Liderzy Promocji Zdrowia z Gimnazjum im. J. Słowackiego w Starym Sączu i gimnazjum w Barcicach pod opieką M. Koszyk i K. Dubiel. Na hasło liderów "Daj serce innym" odpowiedziało wiele osób; dorosłych , dzieci, a zwłaszcza młodzieży, która pamiętając słowa papieża wszechczasów "wymagajcie od siebie nawet wtedy, kiedy inni od was nie wymagają ...." czynnie włączyła się w akcję.
Podczas koncertu, który prowadziły Liderki ze Starego Sącza i Barcic; M.Pustułka, K. Babik, O.Pajor, J. Leśniara i O.Olszewska wystąpiły zespoły i soliści szkół z terenu gm. Stary Sącz.
Jako pierwszy wystąpił zespół regionalny Moszczeniczaki pod kierunkiem; M. Wójcik, S. Korona i D. Baziaka. Chór z Barcic pod kierunkiem M. Kanika zaprezentował w wiązankę piosenek. Oryginalny pokaz mody owocowej przedstawili uczniowie SP w Barcicach; M.Citak, G.Łatka, K.Tokarczyk, D.Gawlak, N Smajda, G. Budzik i A. Paluch,
Liderzy Promocji Zdrowia z gimnazjum w Barcicach przedstawili bajkę "Królewna Śnieżka" w trochę innej, bardziej prozdrowotnej wersji przygotowaną przez K. Dubiel.
Piękny popis umiejętności muzycznych dali uczniowie Państwowej Muzycznej Szkoły I stopnia w Starym Sączu. Wystąpiły też zespoły tańca nowoczesnego PMDK w Starym Sączu, tańczące pod kierunkiem R.Setlik; Allegro, UPS, Best, Joker , Step oraz FOBIA. Orkiestra dęta z Barcic pod batutą J. Jamrozowicza zaprezentowała obok tradycyjnych marszów, largo Chopina i góralskie przyśpiewki. Zespół Street Dance z Nowego Sącza przedstawił układ tańca nowoczesnego. Koncert zakończył występ zespołów instrumentalno – wokalnych z PMDK w Starym Sączu; Jam Session, Neghido ,Hipnoza i najbardziej oklaskiwanego White Tower. Koncertowi towarzyszyły; loteria fantowa, sprzedaż i aukcja artystycznych prac uczniów, sprzedaż "darów serca", kwesta, bezpłatne badania w punkcie medycznym. Zebrano ok. 7 tys. złotych , które trafią do 5 rodzin dzieci chorych na choroby nowotworowe. Koncert ten mógł się odbyć dzięki zaangażowaniu lub wsparciu różnych instytucji, firm, dzięki ludziom, którzy nawet w trudnych czasach potrafią się dzielić z potrzebującymi. Są wśród nich; Burmistrzowi MiG Stary Sącz M. Cycoń, Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy UM w Starym Sączu, Zakład Fakro, Firma "Okno świat" i "Flex-ergis", Firma handlowa J. Tokarczyk, Eko-Handel D. Wójcik, piekarnie Epi i Hopek, cukiernia Jeziorek i Pikolo, Firma "Koral", Szkoła Języków Obcych "Erudis", prywatne gimnazjum w Starym Sączu, hurtownia Sam –Chem, 1001 drobiazgów "Raczek", Koło Łowieckie "Rys" w Starym Sączu oraz K. Gizicki. Za pomoc organizatorzy dziękują też Ks. Dyrektorowi Centrum Pielgrzymowania T.Sajdak, pracownikom Centrum Kultury i Sztuki w Starym Sączu, Ochotniczej Straży Pożarnej z Moszczenicy Wyżnej i Niżnej , pracownikom Niepublicznego Zakładu Pomocy Zdrowotnej w Barcicach i Starym Sączu oraz wszystkim osobom, którzy w jakikolwiek sposób wsparli przygotowanie tego koncertu nadziei.
Akcja udała się dzięki hojności wszystkich ludzi , którzy w tym dniu "Dali serce innym".


mgr K. Dubiel

Międzynarodowy Dzień Ziemi

"Piękno i zagrożenia przyrody" – było myślą przewodnią tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi, zorganizowanego przez Zarząd LOP oddział Przehyba.
Uroczystość odbyła się w domu kultury w Barcicach, gdzie spotkali się uczestnicy konkursów ekologicznych zorganizowanych, jak co roku z okazji Święta Ziem. Byli to uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu gminy Stary Sącz, Rytro, Piwniczna i Podegrodzie wraz z opiekunami.
Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciel UM i Nadleśnictwa w Starym Sączu oraz dyrektorzy szkół .Uroczystość otwarła prezes Zarządu LOP Przehyba K. Kuczaj podkreślając jak ważnymi są wszystkie działania na rzecz naszej Matki – Ziemi i jaką istotną rolę odgrywa wśród nich edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży. Młodzież naszego Gimnazjum przedstawiła spektakl proekologiczny "Ekoswaty" przygotowany pod kierunkiem K. Dubiel i A.Zielińskiej. Po spektaklu, który został nagrodzony gorącymi brawami, głos zabrali zaproszeni goście.
Momentem, na który czekali wszyscy zebrani, było wręczenie laureatom konkursów nagród, ufundowanych przez: Starostwo Powiatowe, UM Stary Sącz, Zarząd LOP Oddział Przehyba i Okręg Nowy Sącz, UG Łącko, UMiG Piwniczna, Nadleśnictwo Stary Sącz.
Wśród laureatów konkursu plastycznego "Piękno i zagrożenia przyrody" w kategorii kl. I-III SP znaleźli się uczniowie naszej szkoły: M. Gądek –III m, E. Stafińska , A. Lis i G. Łatka – wyróżnienie. Wśród nagrodzonych gimnazjalistów była; M. Skut (II m), D. Grońska i P. Psonak ( III m).
W konkursie fotograficznym "Piękno i zagrożenia przyrody" wśród nagrodzonych gimnazjalistów znaleźli się; K. Gorczowska ( III m), J. Leśniara i E. Skoczeń- wyróżnienie.


mgr K. Dubiel

<< Nowsze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 Starsze >>

Organizacja roku szkolnego 2018/2019
Plan lekcji
Dziennik elektroniczny
Ostatnia galeria:

Szukaj
 
Szkolne strony
STATYSTYKI
Ilość odsłon strony: 3519.
Gości: 22168.
Dzisiaj: 3291 gości.
Wczoraj: 105 gości.
Osób online: 3 .
Statystyki od 1 VII 2008r
Zmiana: 2019-06-14 00:02:58