Aktualnie jesteś w:  
MENU STRONY
Organizacja pracy
Organizacje
Informacje
Kontakt
Nasza szkoła:
 • realizuje projekt: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II"
 • realizuje projekt: "Nowoczesna szkoła - przepustką do kariery"
 • realizowała projekt: "Odblaskowa szkoła"
 • realizowała projekt: "Lepszy Start"
 • realizowała projekt: "W Nowe Jutro Dziś Idziemy"
 • posiada certyfikat szkoły humanitarnej
 • certyfikat szkoły promującej zdrowie

 • zdobyła II miejsce wśród 154 szkół z Małopolski w projekcie "Mieć wyobraźnię miłosierdzia"
 • Zrealizowała projekty takie jak:
 • "Wychować dobrego obywatela"
 • "Sport=zdrowie"
Polecamy!!!
www.barcice.diecezja.tarnow.pl
[Parafia pw. Najświętrzej Maryi Panny Wniebowziętej w Barciach]

www.jedynka.stary.sacz.pl
[SP nr 1 Stary Sącz]
Ważne informacje
Kliknij na obrazek aby dowiedzieć się więcej
Aktualności

<< Nowsze 1 Starsze >>

Informacje o projekcie edukacyjnym
Na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 roku uczniowie klas gimnazjalnych,
w których obowiązuje nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego mają obowiązek udziału w realizacji gimnazjalnego projektu edukacyjnego, rozumianego jako zespołowe, planowe działanie uczniów, mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnych metod.


Projekt edukacyjny to zespołowe, planowe działania uczniów pod kierunkiem nauczyciela zmierzające do rozwiązania konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.
Uczniowie, szukając samodzielnie rozwiązania problemu, zdobywają nową wiedzę i umiejętności, a grupowa praca nad projektem i publiczna prezentacja jego efektów dają uczniom szansę rozwinięcia umiejętności pracy zadaniowej: planowania, współpracy, komunikacji, prezentacji i samooceny.


Fazy realizacji projektu:

przygotowanie projektu edukacyjnego
realizacja projektu
publiczne przedstawienie rezultatów projektu
ocena rezultatów projektu

udział w realizacji projektu będzie miał wpływ na ocenę z zachowania w szczególności:

na ocenę wzorową
wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagał członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu i wykazał się umiejętnością dokonania krytycznej samooceny i wyciągania wniosków.

na ocenę bardzo dobrą
był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny, a jego współpraca z pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa i nacechowana życzliwością

na ocenę dobrą
współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania.

na ocenę poprawną
współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania, przy czym jego działania były podejmowane na prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna projektu.

na ocenę nieodpowiednią
mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt nie wywiązywał się w terminie ze swoich obowiązków, czego konsekwencją były opóźnienia w realizacji projektu lub konieczność realizacji zadań przez innych członków zespołu

na ocenę naganną
nie uczestniczył lub odmówił udziału w realizacji projektu gimnazjalnego.
Odblaskowa szkoła

We wrześniu 2013 roku nasza szkoła przystąpiła do konkursu organizowanego przez Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz Małopolskie Kuratorium Oświaty, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa dzieci w drodze do i ze szkoły.
Ponadto celem akcji jest zwrócenie uwagi na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci do lat 15 z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym. Konkurs daje możliwość wykazania, że szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych. W najbliższym czasie organizowane będą różnego rodzaju konkursy, quizy, wycieczki, spotkania z policjantem itp.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do aktywnego udziału w działaniach podejmowanych w ramach akcji „Odblaskowa Szkoła”.
/A. Leśniara/
Plan lekcji v 2.0 od 16.09.2013
Plan lekcji obowiązujący od 16.09.2013 jest dostępny w menu po lewej oraz tutaj: =>PLAN LEKCJI<=
Plan lekcji
Plan lekcji obowiązujący od 3.09.2013 jest dostępny w menu po lewej oraz tutaj: =>PLAN LEKCJI<=
Plan w pliku pdf: Plan lekcji
Rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 odbędzie się 2 września 2013 r.

Program:

8:00 - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów Gimnazjum - Hala Sportowa
9:00 - Msza święta
10:00 - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów SP - Hala Sportowa
Harcerska Akcja Letnia 2013 „Młody Wygnaniec powraca”

Motto: „…żaden organizm społeczny nie będzie zdrowy i silny, jeśli drążyć go będzie nienawiść, pogarda i wrogość wzajemna …”

/Małgorzata Musierowicz ,Posłowie ,w „Młody wygnaniec” M.J Zaleska,
Instytut Wydawniczy „Nasza książka”, Warszawa 1990,s.286/

„Harcerska Akcja Letnia” to projekt biwaku wychowawczo – terapeutycznego dla dzieci i młodzieży Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Barcicach, realizowanego po raz kolejny przez Zespół Szkół w Barcicach. Jego celem jest działanie na rzecz rozwoju osobowego, troska o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży i ochrona ich przed zagrożeniami: agresją, przemocą rówieśników lub dorosłych, patologią środowiska. Wspomaganie w prowadzeniu zdrowego i bezpiecznego stylu życia, uczenie asertywności.

W tym roku tematyka i obrzędowość po raz kolejny została zaczerpnięta z książki Marii Julii Zaleskiej pt. „Młody Wygnaniec”. W ocenie Małgorzaty Musierowicz autorka książki nie mogąc się pogodzić z okrucieństwem, pogardą i nienawiścią chwyciła za pióro wierząc, że „kropla drąży skałę”. Miała nadzieję, że jeśli choć trochę dobra pozostawi po sobie – to będzie go na świecie odrobinę więcej. A odrobinę więcej – to przecież o wiele więcej niż nic.
Projekt realizowany był w czasie wakacji od 09 do 13 lipca 2013 roku. Wzięła w nim udział 30 osobowa grupa dzieci i młodzieży SP i Gimnazjum w Barcicach w wieku od 11-17 lat. Bazę biwaku stanowiła Szkoła Podstawowa w Barcicach oraz pole biwakowe pod Przehybą.
Przy realizacji HAL wspierali organizatorów: Radni Miasta i Gminy Stary Sącz, Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu, Nadleśnictwo Stary Sącz oraz LOK w Nowym Sączu. Patronat nad projektem sprawował Burmistrz Starego Sącza mgr Jacek Lelek.


9 lipca 2013 r. – dzień pierwszy

Zaraz po zbiórce wyruszyliśmy autokarem na miejsce obozowania. Po przybyciu pod Przehybę rozbiliśmy obóz, któremu nadaliśmy nazwę (nawiązując do tytułu przewodniej książki sprzed kilku lat) „Młody Wygnaniec powraca”. Na polu namiotowym „Pod Grzybkiem” powstała nasza „Twierdza”.
Podzieliliśmy się na dwa podobozy i rozbiliśmy namioty. Niektórzy wytrwale ćwiczyli umiejętność budowania namiotów z pałatek. Potem chłopcy zrobili kuchnię polową (taką prawdziwą, z blachą do gotowania) i bramę obozową. W każdym podobozie pod wieczór było miejsce na ognisko obrzędowe, tablicę ogłoszeń, i … niezbędny do życia bolid (czyli tzw. wychodek).
W trakcie pionierki poznawaliśmy florę i faunę Beskidu Sądeckiego. Zawarliśmy dość bliski kontakt z … komarzycami. Uczyliśmy się porozumiewać i integrować ze sobą w czasie zakładania obozowiska. Było ciepło, słonecznie i dość wesoło.
Po południu „Groźny Oboźny” sprawdził czujność i zorganizowanie harcerzy podczas apelu mundurowego. Były zabawy integracyjne, śpiewogranie. Wieczorem odbyło się ognisko obrzędowe w podobozie dziewcząt. Po ciszy nocnej rozpoczęła się służba. Wyznaczeni wartownicy pełnili ją sumiennie. W nocy odbył się ZZ, na którym podsumowany został pierwszy dzień HAL-u.

10 lipca 2013 r. – dzień drugi

Rankiem po apelu i rozdzieleniu zadań oraz zasileniu organizmów odpowiednią dawką energii, czyli smakowitym śniadaniem, rozpoczęliśmy zajęcia w bazie leśnych. Nasze obozowisko nabierało blasku. Gromadziliśmy chrust i dokładniej poznawaliśmy najbliższe otoczenie. Wielką frajdę sprawiało nam zbieranie prawdziwków i innych grzybów – a było ich w bród.
Zajęcia prowadzone w tym dniu dotyczyły znajomości topografii. Poznawaliśmy znaki topograficzne oraz wykonaliśmy mapy terenu. Już wiedzieliśmy, jak można ciekawie i bezpiecznie spędzać wolny czas bez elektryczności, mass – mediów i wszechobecnej elektroniki.
Dzień był słoneczny. W lesie przyjemnie. Wspólne zajęcia zbliżyły nas. Zajęcia w terenie podobały się wszystkim. Odbyły się też wyczerpujące zajęcia z musztry.
W czasie wolnym doskonaliliśmy swoje umiejętności wokalne i rysunkowe. Na wieczorną watrę zastępy przygotowały swoje prezentacje. Podczas ogniska prezentowały się. Po zmroku druhny objęły nocną wartę. Po ognisku odbył się ZZ. Podsumowano zadania, z którymi miały się uporać zastępy. Wyznaczyliśmy też zadania na kolejny dzień.

11 lipca 2013 r. – dzień trzeci

Rankiem powitaliśmy gości z Krakowa. A prawdę powiedziawszy, nikomu nie chciało się wychodzić z namiotów. Od samego rana chmurzyło się. Pogoda spłatała nam figla i trzeba było zrezygnować z wyjścia w góry. Gdy zaczęła się ulewa, starsi chłopcy i kadra z ogromnym samozaparciem okopywali namioty. Reszta siedziała „pod Grzybkiem”. Śpiewem i dobrym humorem staraliśmy się podbudować morale grupy. Przy gitarze prawie zapomnieliśmy o deszczu. Choć wszędzie wisiały nasze mokre ciuchy, to my wciąż śpiewaliśmy i bawiliśmy się przy wspólnym stole.
Po obiedzie deszcz ustał i ruszyliśmy w poszukiwaniu przygód. Gra terenowa pozwoliła chłopcom na wykazanie się swoimi umiejętnościami. Zajęli się sygnalizacją. Dziewczyny poznawały szyfry i nauczyły się nimi zapisywać wiadomości. Ruszyły w podchody. Zaczęła się rywalizacja. Druhowie i druhny otrzymali próby indywidualne. Niestety, nie wszystkim udało się wyjść z nich „z tarczą”.
Po zakończeniu gry rozpoczęły się gorączkowe przygotowywania ogniska obrzędowego. Niełatwo było rozpalić ogień, ale w końcu udało się. Było wiele zabaw i śpiewów. Nocą, jak zwykle, pieczę nad obozem objęła warta.

12 lipca 2013 r. – dzień czwarty

Słońce nieśmiało wyjrzało zza chmur. Suszyliśmy ubrania, śpiewaliśmy i nawet musztra wydała się przyjemna. Kadra biwaku podsycała nasze zaciekawienie – mieliśmy udać się na polowanie! Wszystkie grupy na zmianę wytrwale doskonaliły musztrę, śpiew i poznawały tajniki udzielania pierwszej pomocy. Wreszcie chłopcy zajęli się wykonaniem łuków. Pod czujnym okiem instruktorów ze zwykłych patyków zaczęli formować niezły myśliwski sprzęt. Polowanie na żubry czas zacząć! Kogo tam nie było, niech żałuje!
Po południu łączymy przyjemne z pożytecznym: wszyscy doskonalą umiejętności rozpalania ognia w każdych warunkach i każdym miejscu. Potem musztra, śpiew, ćwiczenia w składaniu mundurów i apele.
W międzyczasie dziewczyny przygotowywały własny repertuar na przegląd pod nazwą „Mam Talent!” Po południu każda uczestniczka prezentowała swój program przed niezależnym jury. Emocje rosły z minuty na minutę! Stroje, pomysły, sposób wykonania – godne Oscara. Najlepsze zostały nagrodzone.
Przed kolacją druhowie wzięli udział w grze terenowej, a potem w turnieju strzeleckim. Akcja przeprowadzona w lesie pozostanie na długo w ich pamięci (w końcu dysponowali kilkoma życiami!). Wieczorem długo rozprawiali o tajnikach strzelania z karabinka pneumatycznego.
Obrzędowe ognisko pomaga nam zrozumieć harcerski sposób życia. Poznajemy prawo harcerskie, historię harcerstwa. Wszystkie zastępy biorą udział w zabawie i rywalizacji. Gra toczy się o przysłowiową „grubą kasę”. Licytacja pytań jest zacięta. Pozornie wygrywają najlepsi pokerzyści. Tak naprawdę wszyscy jesteśmy wygrani – jesteśmy i tylko to się liczy!
Mimo późnej pory nikomu nie chciało się iść spać. Jeszcze tylko ostatni ZZ i ostatnie warty!

13 lipca 2013 r. – dzień piąty

Rano ogień w naszej kuchni buzował rześko. Wstajemy bardzo wcześnie. Jeszcze przed śniadaniem zaczęliśmy zwijać nasze obozy. Mimo niepogody wszystko poszło sprawnie. Miejsce obozowania zostało uporządkowane, by nie było widać, że ktoś tu przebywał. Na zakończenie solidna porcja ćwiczeń z musztry i śpiewu oraz apel. Czas podsumować HAL. Wszyscy otrzymali drobne upominki. Każdy zabiera ze sobą niecodzienne wrażenia. Wracamy do domowych pieleszy – do ciepłego łóżeczka, telewizorka, chipsów, ale trochę nam żal!
Po przyjeździe do Barcic zmęczeni i głodni udaliśmy się na obiad, a po „Bratnim słowie” wszyscy rozeszli się do domów.

Teraz już tylko wakacyjne leniuchowanie. Do zobaczenia za rok!

/M. Dyjas/

Zakończenie roku szkolnego 2012/2013


28 VI 2013 r. w naszej szkole miało miejsce uroczyste zakończenie roku szkolnego. Uroczystość rozpoczęta została uroczystą akademią, wręczeniem nagród dla uczniów naszego Gimnazjum, następnie przeszliśmy do kościoła parafialnego aby podziękować za właśnie zakończony rok szkolny, oraz prosić o udane wakacje. Następnie udaliśmy się do szkoły by tam uczniowie klas gimnazjalnych odebrali świadectwa, a uczniowie szkoły podstawowej podczas uroczystej akademii zostali nagrodzeni za swoje osiągnięcia.


Zakończenie roku szkolnego dla klas III Gimnazjum


27 VI 2013 r. w naszej szkole miało miejsce uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas III Gimnazjum.


Zmiana cennika za korzystanie z sal/ hali sportowej
Cennik za korzystanie z sal/hali sportowej znajdujących się w budynku ZS w Barcicach:


1. Osoby korzystające z sal / hali sportowej z terenu Gminy Stary Sącz, 1 godzina, 40 złotych brutto

2. Osoby korzystające z sal / hali sportowej spoza terenu Gminy Stary Sącz, 1 godzina, 60 złotych brutto

3. Wynajem na konferencję, 1 godzina, 120 złotych brutto

4. Wynajem na imprezy okolicznościowe 500 złotych brutto za imprezę.


Dyrektor ZS w Barcicach
G. Garwol

HAL 2013

Kliknij na obraz aby powiększyć.

<< Nowsze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 Starsze >>

Organizacja roku szkolnego 2018/2019
Plan lekcji
Dziennik elektroniczny
Ostatnia galeria:
Szukaj
 
Szkolne strony
STATYSTYKI
Ilość odsłon strony: 3996.
Gości: 4816.
Dzisiaj: 926 gości.
Wczoraj: 1011 gości.
Osób online: 4 .
Statystyki od 1 VII 2008r
Zmiana: 2018-11-20 00:20:00