Aktualnie jesteś w:  
MENU STRONY
Organizacja pracy
Organizacje
Informacje
Kontakt
Nasza szkoła:
 • realizuje projekt: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II"
 • realizuje projekt: "Nowoczesna szkoła - przepustką do kariery"
 • realizowała projekt: "Odblaskowa szkoła"
 • realizowała projekt: "Lepszy Start"
 • realizowała projekt: "W Nowe Jutro Dziś Idziemy"
 • posiada certyfikat szkoły humanitarnej
 • certyfikat szkoły promującej zdrowie

 • zdobyła II miejsce wśród 154 szkół z Małopolski w projekcie "Mieć wyobraźnię miłosierdzia"
 • Zrealizowała projekty takie jak:
 • "Wychować dobrego obywatela"
 • "Sport=zdrowie"
Polecamy!!!
www.barcice.diecezja.tarnow.pl
[Parafia pw. Najświętrzej Maryi Panny Wniebowziętej w Barciach]

www.jedynka.stary.sacz.pl
[SP nr 1 Stary Sącz]
Ważne informacje
Kliknij na obrazek aby dowiedzieć się więcej
Aktualności

<< Nowsze 1 Starsze >>

„Żołnierze Wyklęci” w walce o Świętą Sprawę"


„Przeszłość – to jest dziś,
tylko cokolwiek dalej”.
/C. K. Norwid/Nieprzypadkowo dnia 10 kwietnia 2015 roku w Starosądeckim Kinie Sokół odbyło się spotkanie patriotyczne, którego głównym punktem programu był wykład historyka, pracownika Instytutu Pamięci Narodowej Piotra Szubarczyka pt: „Żołnierze Wyklęci w walce o Świętą Sprawę – niepodległy byt Państwa Polskiego”. Piąta rocznica tragicznej katastrofy smoleńskiej przypomina, że właśnie w tym dniu śp. Prezydent RP Lech Kaczyński leciał samolotem po to, by oddać hołd Polakom rozstrzelanym w sowieckich łagrach i Katyniu. A po latach zniewolenia systemem komunizmu to właśnie dzięki Żołnierzom Wyklętym Polska odzyskała niepodległość.

W uroczystości patriotycznej wzięli udział posłowie: Arkadiusz Mularczyk i Andrzej Romanek; starostę nowosądeckiego Marka Pławiaka reprezentował Członek Zarządu Marian Ryba; burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek; duchowni: ksiądz – senior Zdzisław Lisowski z Piwnicznej; o. Wiesław Pawałowski T.J. – Jezuita z parafii kolejowej w Nowym Sączu; krewni księdza Wojciecha Zygmunta z Gabonia – Stanisław Zygmunt wraz z żoną; Józef Błaszczyk – łącznik w partyzanckim oddziale „Błyskawica”, więzień polityczny; Nadleśniczy Nadleśnictwa Stary Sącz Paweł Szczygieł; dyrektor Szkoły Podstawowej w Maciejowej Marek Buda; dyrektorzy starosądeckich szkół; Jerzy Basiaga – Prezes Fundacji „Osądź mnie Boże” im ks. Wł. Gurgacza; Leszek Konstanty, Marek Uszko oraz Stanisław Dyrek – Prezes LGD „Partnerstwo dla Ziemi Sądeckiej”.

Teledysk historyczny Katarzyny Malejonek „Jedna chwila” z płyty „Panny Wyklęte (Inka)” wytworzył odpowiedni nastrój. Po wprowadzeniu sztandarów ZS w Barcicach, proporca drużyny harcerzy ZHR „Leśni” im. ks. Władysława Gurgacza i wysłuchaniu hymnu Polski, głos zabrał Dyrektor Zespołu Szkół w Barcicach Grzegorz Garwol, który serdecznie powitał zebranych i przedstawił tematykę spotkania. Podkreślił przy tym, że świadomie wybrani patroni: szkoły podstawowej, gimnazjum i drużyny harcerskiej działającej przy szkole są niedoścignionym wzorem dla wszystkich uczniów, „którzy mogą czerpać z tych postaci to, co najlepsze i najbardziej wartościowe.”

Franciszek Świebocki – patron Szkoły Podstawowej w Barcicach zginął w Oświęcimiu.
Andrzej Buchman ps. „Korsak” – patron Gimnazjum w Barcicach walczył o wolną Polskę w szeregach 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK. Prezydent RP Bronisław Komorowski odznaczył pośmiertnie porucznika Andrzeja Buchmana Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski.
Ks. Władysław Gurgacz ps. „Sem” – patron drużyny harcerzy ZHR „Leśni” był kapelanem Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej. W 2008 r. Prezydent RP Lech Kaczyński odznaczył pośmiertnie ks. Wł. Gurgacza Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Z kolei głos zabrał Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek, który w swoim przemówieniu zwrócił uwagę na to, jak wielką wartością jest Ojczyzna. „Jak wielu ludzi musiało dla niej wycierpieć, jak walczyć. Jak niezłomnymi postawami musieli się wykazać, aby tę Ojczyznę wywalczyć” – powiedział.
Marian Ryba, członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego zwrócił się do zebranych z apelem: „Szanujmy tę wywalczoną niepodległość, pielęgnujmy ją, oby ona była nam dana na zawsze!”

Następnie prowadzący przybliżył zebranym sylwetką prelegenta, a potem młodzież z terenu Miasta i Gminy Stary Sącz oraz zaproszeni Goście wysłuchali niezwykłego wykładu Piotra Szubarczyka nt. „Żołnierze Wyklęci w walce o Świętą Sprawę – niepodległy byt Państwa Polskiego”.

Redaktor Piotr Szubarczyk to historyk, publicysta. Jest autorem kilkunastu książek i kilkuset artykułów popularnonaukowych, poświęconych historii Polski, m.in. Żołnierzom Wyklętym. Pracownik Instytutu Pamięci Narodowej (Oddział w Gdańsku). W 2001 roku Szubarczyk jako pierwszy w Polsce przedstawił w mediach nieznaną przedtem postać Danuty Siedzikówny „Inki”.

Mówi się, że „Historia jest nauczycielką życia” – świadczy o naszej przeszłości. Dzięki znajomości historii, z którą mamy do czynienia na co dzień, wiemy jak mamy postępować. Poznawanie przeszłości pozwala przewidywać przyszłość i interpretować teraźniejszość. Jeżeli wiemy, co się wydarzyło, rozumiemy, dlaczego tak jest, jak obecnie. Poznanie i zrozumienie historii jest niezbędne do zrozumienia czasów, w których żyjemy teraz. „Naród bez wiedzy o przeszłości, nie jest wart przyszłości”, to słowa Józefa Piłsudskiego. Społeczeństwo bez świadomości historycznej nie ma szans na rozwój.

Przeszłość ukazana słowami prelegenta, ilustrowana niezwykłymi zdjęciami Wyklętych, walczących w różny sposób o wolną Polskę i przeplatana wspólnym śpiewem pieśni patriotycznych, do których prowadzący wykład Piotr Szubarczyk porwał widownię, na zawsze pozostanie w pamięci słuchaczy. To była wspaniała lekcja historii nagrodzona gromkimi brawami!

Na zakończenie prelegent otrzymał bukiet kwiatów, a harcerki i harcerze rozdali wszystkim kartki pocztowe ukazujące sylwetki „Żołnierzy Wyklętych” .

Po spotkaniu delegacja uczniów, harcerek i harcerze środowiska ZHR z Barcic udała się na starosądecki cmentarz, gdzie pod Pomnikiem „Golgoty Wschodu” i pod tablicą ofiar katastrofy smoleńskiej złożyła kwiaty, zapaliła znicze i chwilą ciszy uczciła poległych.

Organizatorami spotkania byli: Zespół Szkół w Barcicach; Fundacja „Osądź mnie Boże” im. Ks. Władysława Gurgacza TJ oraz Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Sądeckiej”.

/M. Dyjas/

"Postaw na zdrowie"


10 IV 2015 r. Liderzy Promocji Zdrowia realizując autorski projekt „Postaw na zdrowie”, zorganizowali dla szkół w Gminie Stary Sącz obchody Światowego Dnia Zdrowia.
Uczniowie brali udział w różnych konkursach m.in.: konkursy plastyczne, konkurs wiedzy, konkurs na najlepsze wykonanie piosenki o tematyce prozdrowotnej oraz pokaz gimnastyczno – sportowy lub taneczny.
Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Burmistrz Starego Sącza Pan Jacek Lelek, Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Ewa Zielińska, Radna Pani Elżbieta Łomnicka, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Gniazdo w Starym Sączu Pani Zofia Wcisło, Pani Bernadetta Brdej i Pani Magdalena Padula z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Dyrektor Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu Pan Stanisław Majca, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skrudzinie Pani Maria Kałuzińska, Pani Jolanta Chruślicka z Powiatowej i Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu oraz artysta plastyk Pan Ignacy Kurowski jak również opiekunowie przybyłych uczniów.
Nagrody ufundowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Urzędu Miejskiego w Starym Sączu, a sponsorem napojów była „Galicja” MTM Ścianek Sp. J. Hurtownia Napojów.
Uroczystość oficjalnie otworzył Dyrektor Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Barcicach Pan Grzegorz Garwol. Zgromadzonych powitał ciepłym słowem Burmistrz Starego Sącza Pan Jacek Lelek. Głos zabrała także Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Ewa Zielińska.
Uczestnicy spotkania mieli możliwość zobaczyć szkolny zespół regionalny „Barcicoki” prowadzony pod kierunkiem Pani Anny Leśniary i Pana Marka Kanika oraz zespół instrumentalno – wokalny prowadzony przez Pana Kanika.
Ciekawie zaprezentowały się dzieci ze szkół w konkursie piosenki o tematyce prozdrowotnej „Śpiewająco o zdrowiu” jak również w pokazie taneczno – sportowym.
Podczas obrad jury wszyscy obejrzeli przygotowany przez Liderów Promocji Zdrowia spektakl pt. „Diabelskie kuszenie”.
Zakończeniem imprezy było ogłoszenie wyników i rozdanie nagród.

W konkursach plastycznych jury w składzie:
Pan Ignacy Kurowski
Pani Maria Buchman
Pani Marta Sowa
Pani Monika Jackowicz – Nowak
nagrodziło następujących uczniów:
„BIEG PO ZDROWIE”
I miejsce:
Arkadiusz Bober SP Skrudzina
Oliwia Stawiarska Placówka Wsparcia Dziennego Stary Sącz
Anna Grucela SP Barcice
II miejsce:
Miłosz Cabała SP Skrudzina
Wiktor Fiut Placówka Wsparcia Dziennego Stary Sącz
Agnieszka Cebula SP Gołkowice
Kacper Zelek SP Barcice
Tymoteusz Studniarz SP Barcice
III miejsce:
Amelia Waligóra SP Skrudzina
Aurelia Pogwizd Placówka Wsparcia Dziennego Stary Sącz
Anna Szumacher SP Gaboń
Wyróżnienie:
Wiktoria Al – Sheikh Taha SP Przysietnica
Jakub Waligóra SP Przysietnica
Artur Szumacher SP Gaboń
Weronika Janeczek SP Gaboń
Eryk Biel SP Gołkowice
Aleksandra Wysoczańska SP Popowice
Julia Waligóra SP Barcice
Karolina Pierzga SP Barcice
Adrian Hebda SP Barcice


„ZDROWE BICIE SERCA”
I miejsce:
Małgorzata Zabrzańska SP Gołkowice
II miejsce:
Ewelina Garwol SP Barcice
Jakub Jop SP Gołkowice
Miłosz Winczowski SP Gołkowice
Wiktoria Wajda SP Stary Sącz
Kornelia Panajew SP Stary Sącz
III miejsce:
Kacper Garwol SP Barcice
Alicja Sasak SP Gołkowice
Zuzanna Rogowska Placówka Wsparcia Dziennego Stary Sącz
Wiktoria Węgrzyn SP Popowice
Kamil Bielak SP Popowice
Wyróżnienie:
Bartosz Wandas SP Barcice
Zuzanna Bielak SP Barcice
Urszula Koscisz SP Przysietnica
Aleksandra Sekuła SP Stary Sącz
Laura Korona Placówka Wsparcia Dziennego Stary Sącz
Katarzyna Kołodziej SP Popowice
Izabela Bober SP Popowice
Marcin Krzak SP Gołkowice„FIT JEST GIT”
I miejsce:
Joanna Citak Gim. J. Słowackiego Stary Sącz
Gabriela Wokacz Prywatne Gim. Stary Sącz
II miejsce:
Elżbieta Szumacher Gim Gołkowice
Katarzyna Szumacher Gim. Gołkowice
Martyna Tokarczyk Gim. J. Słowackiego Stary Sącz
Paulina Maciuszek Prywatne Gim. Stary Sącz
III miejsce:
Diana Tokarczyk Gim. Gołkowice
Kinga Pająk Placówka Wsparcia Dziennego Stary Sącz
Maciej Biegan Prywatne Gim. Stary Sącz
Wyróżnienie:
Magdalena Gawlak Gim. Barcice
Patrycja Baszczyn Gim. Barcice
Klaudia Król Gim. J. Słowackiego Stary Sącz
Paulina Zięba Gim. J. Słowackiego Stary Sącz
Natalia Olszowska Gim. J. Słowackiego Stary Sącz

W konkursie wiedzy „JESTEM TYM, CO JEM” w oparciu o otrzymane protokoły konkursowe z poszczególnych szkół jury w składzie:
Pani Bernadetta Korona Brdej
Pani Katarzyna Dubiel
Pani Teresa Kulig
nagrodziło następujących uczniów:
I miejsce:
Maciej Gryboś Gim. Barcice
Aleksandra Kurowska Gim. Gołkowice
II miejsce:
Joanna Citak Gim. J. Słowackiego Stary Sącz
Dominik Ryś Gim. Barcice
Lidia Markiewicz Prywatne Gim. Stary Sącz
III miejsce:
Wiktoria Drożdż Gim. Barcice
Aneta Kołbon Gim. J. Słowackiego Stary Sącz
IV miejsce:
Krzysztof Marczyk Prywatne Gim. Stary Sącz
Kinga Owsianka Gim. J. Słowackiego Stary Sącz
V miejsce:
Kamil Stafiński Gim. Przysietnica
Radosław Janik Prywatne Gim. Stary Sącz
Monika Sukiennik Prywatne Gim. Stary Sącz

W konkursie piosenki o tematyce prozdrowotnej „ŚPIEWAJĄCO O ZDROWIU”
Jury w składzie: Pani Bernadetta Korona Brdej
Pani Jolanta Chruślicka
Pan Ignacy Kurowski wyróżniło następujących uczniów:
I miejsce:
Nicoletta Gąsienica – Łuszczyk i Karolina Pierzga SP Barcice
II miejsce:
Angelika Bieryt SP Skrudzina
Weronika Janeczek SP Gaboń
III miejsce:
Dominika Wawrzyńska i Wioletta Słaby SP Barcice
IV miejsce:
Martyna Janik i Anita Kasprzyka SP Skrudzina
Wyróżnienie:
Ewelina Pasoń SP Gaboń
Julia Dudek SP Przysietnica
Natalia Porębska SP Przysietnica
Aurelia Pogwizd Placówka Wsparcia Dziennego Stary Sącz
Oliwia Bielak SP Popowice
Patrycja Furtak SP Popowice
W konkursie taneczno – sportowym „Aktywność ruchowa to jest to” jury w składzie:
Pani Ewa Zielińska
Pani Zofia Wcisło
Pani Elżbieta Łomnicka nagrodziło następujących uczniów:
I miejsce:
Daria Węgrzyn , Weronika Korona, Łukasz Florek SP Popowice
Alicja Kulak, Karolina Słowik , Nicola Jawor SP Stary Sącz
II miejsce:
Oliwia Bochniarz, Paulina Filipowicz SP Barcice
Aleksandra Jankowska, Katarzyna Sadowska, Elisabetta Pierzga SP Stary Sącz
III miejsce:
Wiktoria Miechurska, Zuzanna Rogowska, Lila Pogwizd Placówka Wsparcia Dziennego Stary Sącz
IV miejsce:
Gabriela Barnach, Patrycja Czerpak, Justyna Ogorzały SP Przysietnica
Organizatorzy: Katarzyna Dubiel, Terasa Kulig, Lidia Cabała, Anna Deker, Edyta Kowalczyk, Ewa Tudaj, Maria Rams


Sprawdzian po klasie VI


1 IV uczniowie naszych klas szóstych zmierzyli się z pierwszym poważniejszym "Egzaminem" w swoim życiu.

Misterium Wielkanocne


31 III w naszej szkole odbyło się Misterium Wielkanocne.


„Z pradziadowej kieszeni…”


31 marca 2015r. zostały ogłoszone wyniki XII Konkursu plastyczno-edukacyjnego „Skarby Małopolski” organizowanego przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie. Temat tegorocznej edycji brzmiał: „Park narodowy, czyli czyj? O interpretacji dziedzictwa przyrodniczego”. Wśród nagrodzonych znaleźli się uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Barcicach. Praca uczniowska „Z pradziadowej kieszeni…” Małgorzaty Choróbskiej, Aleksandry Citak, Edyty Halibart, Natalii Mirek, Joanny Pawlik, Pauliny Tudaj i Roksany Waligóry została wyróżniona w kategorii praca plastyczna grupowa. W kategorii projekt edukacyjny opiekunowie - Małgorzata Biel-Malinowska i Dorota Gurba zajęły II miejsce. W uzasadnieniu jury można przeczytać: „Za prosto i adekwatnie zrealizowany pomysł, za wolność wyboru uczniów…”
Tegoroczny projekt, to opowieść słojami pisana. To historia zanotowana w pomniku przyrody. To uczniowska próba spojrzenia z punktu widzenia nieruchomego drzewa i pokazania naszej historii jego oczami. Dąb, który teraz góruje nad nami, a kiedyś wzrastał z naszymi pradziadkami nie musi być jedynie niemym świadkiem.
Sami zobaczcie jego opowieść. Zapraszamy na wernisaż w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie, który zaplanowano na 15 maja 2015 r. Wystawie będzie towarzyszyć katalog cyfrowy, w którym oprócz prac plastycznych znajdą się również opisy nagrodzonych projektów.
/MBM/


„Dziady”


18 i 19 marca odbył się XX Powiatowy Przegląd Teatrzyków Dziecięcych i Młodzieżowych pod patronatem starosty nowosądeckiego Marka Pławiaka. Jego celem jest upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci i młodzieży oraz prezentacja dorobku zespołów teatralnych pracujących w szkołach, MDK, klubach kultury, parafiach.
W tym roku na przeglądzie spotkało się kilkuset młodych aktorów. Pierwszy raz wystąpił Zespół Teatralny z Gimnazjum w Barcicach. Młodzi aktorzy odważnie zadecydowali, że premiera ich pierwszego przedstawienia będzie miała miejsce nie tylko przed obcą publicznością, ale i w atmosferze rywalizacji. Przygotowaną przez siebie trawestacją II części „Dziadów” Adama Mickiewicza wywalczyli II miejsce w kategorii młodzieżowej. Sukces jest tym większy, że to właśnie uczniowie wykonali wszystkie prace związane z przygotowaniem przedstawienia. Sami szukali kostiumów, świadomie zrezygnowali z dekoracji na rzecz umowności gry scenicznej i wagi światła, wreszcie przygotowali muzykę. Tego ostatniego zadania podjął się Adam Krężel, a na scenie wystąpili: Klaudia Baszczyn, Kamila Bochniarz, Aleksandra Citak, Natalia Gawlak, Edyta Halibart, Justyna Koral, Anna Kulig, Natalia Lisowska, Beata Majewska, Natalia Mirek, Izabela Morajko, Kinga Ruchała, Tomasz Ruchała, Dagmara Smyda, Kamila Suchodolska, Aneta Świerzowska, Katarzyna Tokarczyk i Roksana Waligóra. Opiekunem całego przedsięwzięcia była nauczycielka języka polskiego Małgorzata Biel-Malinowska.
/MBM/

Gimnazjaliści w XI Memoriale Jana Gryźlaka


19 lutego 2015r. na hali sportowej Zespołu Szkół w Barcicach rozegrano
turniej piłki siatkowej drużyn mieszanych szkół gimnazjalnych.
Rozgrywki te zapoczątkowały XI Memoriał Jana Gryźlaka.
Otwarcia zawodów dokonał Dyrektor Zespołu Szkół w Barcicach Grzegorz
Garwol, który w swym wystąpieniu powitał wszystkich uczestników oraz
przybliżył postać patrona hali -Jana Gryźlaka.
W rozgrywkach brało udział 6 zespołów. Zwycięstwo wywalczyła drużyna
Gimnazjum w Rytrze w składzie: K. Tomasiak, K. Łagowska, P. Tokarczyk,
A. Łękawska, P. Łękawski, K. Poczkański, P. Wróbel, K. Klóska, J.
Ogorzały.
Drugie miejsce zdobyła drużyna SIX TIGERS (Barcice) w składzie: P.
Baszczyn, P. Bielak, K. Tokarczyk, P. Obrzud, A. Olejarz, K. Sobol.
Trzecie miejsce drużyna, Dream Team (Barcice) w składzie: J. Olszowski,
P. Filipowicz, D. Pajor, D. Smyda, N. Gawlak, N. Lisowska
Kolejne miejsca zajęły drużyny: Gimnazjum Stary Sącz, Snow Kids
(Barcice), Bezimienni (Barcice).
Turniej stał na wysokim poziomie, a o zwycięstwie zdecydowały „małe
punkty”. Zwycięska szkoła otrzymała Puchar Dyrektora ZS w Barcicach, a
zawodnicy okolicznościowe medale.
Organizatorzy XI Memoriału Jana Gryźlaka składają podziękowania sędziom:
M. Postrożny, A. Postrożny, B. Kulig, K. Kulpa oraz W. Gabryś, A.
Krężel, J. Bochniarz za pomoc w przeprowadzeniu turnieju.
Dziękujemy wszystkim za obecność, sportową rywalizację i zapraszamy za
rok!

Pozdrawiam
Aneta Mamala

Gminne Mistrzostwa piłki ręcznej dziewcząt i chłopców
12 marca na hali sportowej Zespołu Szkół w Barcicach rozegrano Gminne Mistrzostwa piłki ręcznej dziewcząt i chłopców.
Wyniki przedstawiają się następująco:
Chłopcy
I miejsce Gimnazjum Juliusz Słowackiego w Starym Sączu
II Gimnazjum ks. Stefana Wyszyńskiego w Przysietnicy
III Gimnazjum por. Andrzeja Buchmana ps. „Korsak” w Barcicach
Dziewczęta
I miejsce Gimnazjum Juliusz Słowackiego w Starym Sączu
II Gimnazjum por. Andrzeja Buchmana ps. „Korsak” w Barcicach
Zwycięskie zespoły będą reprezentować naszą gminę na rozgrywkach międzygminnych w Łącku.
Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów!
Czas na zdrowie


Liderzy Promocji Zdrowia realizując autorski projekt „Postaw na zdrowie”, zorganizowali 20 III 2015r. dla naszej szkoły obchody Światowego Dnia Zdrowia. Uczniowie brali udział w różnych konkursach m.in.: konkursy plastyczne, konkurs na najlepsze wykonanie piosenki o tematyce prozdrowotnej, pokaz gimnastyczno – sportowy lub taneczny, konkurs wiedzy, konkurs sałatkowy i konkurs kanapkowy oraz konkurencje sportowe. W dniach 9 – 13 marca odbyły się Dni Owocowe podczas których Liderzy Promocji Zdrowia przeprowadzili w klasach I – III sp godzinne zajęcia prozdrowotne. Uczniowie rozwiązywali rebusy, układali puzzle i słowne rozsypanki.
Wszyscy uczniowie obejrzeli przygotowany przez Liderów Promocji Zdrowia spektakl pt. „Diabelskie kuszenie”.
Zakończeniem imprezy było ogłoszenie wyników i rozdanie nagród.
KONKURSY PLASTYCZNE
„BIEG PO ZDROWIE”
I miejsce:
Karolina Pierzga III a
Anna Grucela I b
II miejsce:
Nadia Witowska III a
III miejsce:
Tymoteusz Studniarz I a
Patrycja Urasińska III a
Wyróżnienie:
Kacper Zelek II b
Julia Waligóra III c
„ZDROWE BICIE SERCA”
I miejsce:
Kacper Garwol V c
II miejsce:
Zuzanna Bielak VI a
Tomasz Liszka V a

III miejsce:
Kamila Citak VI a
Ewelina Garwol V c
Wyróżnienie:
Bartosz Wandas V a
„FIT JEST GIT”
I miejsce:
Klaudia Krupa I b
II miejsce:
Sabina Jakubowska I a
Patrycja Baszczyn III a
III miejsce:
Magdalena Gawlak I b
Wyróżnienie:
Przemysław Olszowski I b
KONKURS SAŁATKOWY „ŚWIEŻE I ZDROWE”
I miejsce:
Piotr Garwol Va
Dawid Lis V a
Tomasz Janczak V a
II miejsce:
Martyna Molanda V b
Gabriela Janik V b
Oliwia Bochniarz V b
III miejsce:
Aleksandra Tokarczyk IV b
Dorota Ryś IV b
Justyna Obrzud IV b
KONKURS KANAPKOWY „SMACZNIE I ZDROWO”
I miejsce:
Patrycja Zarabska II b
Małgorzata Choróbska II b
Magdalena Dorula II b
Anna Olejarz III a
Małgorzata Tokarczyk III a
Patrycja Baszczyn III a
II miejsce:
Kinga Pustułka I b
Karolina Poręba I b
Klaudia Krupa I b
III miejsce:
Wiktoria Mikulec I a
Piotr Sadowski I a
Grzegorz Garwol I a
KONKURS WIEDZY „JESTEM TYM, CO JEM”
I miejsce:
Maciej Gryboś III c
II miejsce:
Dominik Ryś II c
III miejsce:
Wiktoria Drożdż II a
Wyróżnienie:
Maria Migacz I b
Jan Kotarba I a
KONKURENCJE SPORTOWE
SZKOŁA PODSTAWOWA
I miejsce: VI a
II miejsce: V c
III miejsce: IV b
GIMNAZJUM
I miejsce: II a
II miejsce: IIIa
III miejsce: II c
KONKURS PIOSENKI „ŚPIEWAJĄCO O ZDROWIU”
I miejsce:
Nicoletta Gąsienica – Łuszczyk III c
Karolina Pierzga III c
II miejsce:
Dominika Wawrzyńska I c
Wioletta Słaby I c
III miejsce:
Klaudia Zaryczny I a
Gabriela Janczak I a
Aleksandra Budzik III b
Gabriela Pustułka III b

KONKURS TANECZNO – SPORTOWY „CZŁOWIEK, SPORT, ZDROWIE”
I miejsce:
Oliwia Bochniarz V b
Paulina Filipowicz V b
II miejsce:
Joanna Kołbon VI a
Marzena Ogorzały VI a
Natalia Drożdż VI a
III miejsce:
Paulina Michalik V c
Izabela Olszowska V c
Patrycja Smyda V c
Wyróżnienie:
Gabriela Stelmach V a
Izabella Causanu – Bielak V a

Organizatorzy:
Katarzyna Dubiel, Terasa Kulig, Lidia Cabała, Anna Deker, Edyta Kowalczyk, Ewa Tudaj, Maria RamsObserwacja częściowego zaćmienia słońca


20 III uczniowie naszego Zespołu Szkół wraz z nauczycielami obserwowali częściowe zaćmienie słońca


<< Nowsze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 Starsze >>

Organizacja roku szkolnego 2018/2019
Plan lekcji
Dziennik elektroniczny
Ostatnia galeria:

Szukaj
 
Szkolne strony
STATYSTYKI
Ilość odsłon strony: 2729.
Gości: 987.
Dzisiaj: 987 gości.
Wczoraj: gości.
Osób online: 2 .
Statystyki od 1 VII 2008r
Zmiana: 2019-02-12 23:54:34