Aktualnie jesteś w:  
MENU STRONY
Organizacja pracy
Organizacje
Informacje
Kontakt
Nasza szkoła:
 • realizuje projekt: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II"
 • realizuje projekt: "Nowoczesna szkoła - przepustką do kariery"
 • realizowała projekt: "Odblaskowa szkoła"
 • realizowała projekt: "Lepszy Start"
 • realizowała projekt: "W Nowe Jutro Dziś Idziemy"
 • posiada certyfikat szkoły humanitarnej
 • certyfikat szkoły promującej zdrowie

 • zdobyła II miejsce wśród 154 szkół z Małopolski w projekcie "Mieć wyobraźnię miłosierdzia"
 • Zrealizowała projekty takie jak:
 • "Wychować dobrego obywatela"
 • "Sport=zdrowie"
Polecamy!!!
www.barcice.diecezja.tarnow.pl
[Parafia pw. Najświętrzej Maryi Panny Wniebowziętej w Barciach]

www.jedynka.stary.sacz.pl
[SP nr 1 Stary Sącz]
Ważne informacje
Kliknij na obrazek aby dowiedzieć się więcej
Aktualności

<< Nowsze 1 Starsze >>

III Turniej Strzelecki

„[…] ocalałeś nie po to aby żyć
masz mało czasu trzeba dać świadectwo
bądź odważny gdy rozum zawodzi bądź odważny
w ostatecznym rachunku jedynie to się liczy [...]”

Zbigniew Herbert „Przesłanie pana Cogito”; 1974

Dnia 5 marca 2016 roku pod patronatem Starosty Nowosądeckiego Marka Pławiaka oraz Burmistrza Starego Sącza Jacka Lelka w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” odbył się III Turniej Strzelecki zorganizowany przez Szkolny Klub Strzelecki „VIS” działający przy Zespole Szkół w Barcicach. Ponadto organizator Turnieju świętował jubileusz 10-lecia swojej działalności.

III Turniej Strzelecki został zgłoszony do programu ogólnopolskich obchodów ku czci „Żołnierzy Wyklętych” objętych Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

W uroczystościach wzięli udział: członek Zarządu Starostwa Powiatowego Marian Ryba; burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek; przewodnicząca Rady Miejskiej w Starym Sączu Ewa Zielińska; zastępca dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie Paweł Szczygieł; sołtys Barcic Dolnych Przemysław Mairer; dyrektor szkoły w miejscowości Hniezdne (Słowacja) František Solár; prezes Stowarzyszenie Kolekcjonerów Broni „VIS–35” w Nowym Sączu Ryszard Wasiluk; Grupa Rekonstrukcji Historycznych „Żandarmeria"; radny starosądecki Robert Rams (pełniący jednocześnie opiekę nad szkolnym zespołem reprezentującym Prywatne Gimnazjum w Starym Sączu) oraz dyrektor Gimnazjum w Starym Sączu Stanisław Majca.
Honory gospodarza obiektu pełnili dyrektor szkoły Grzegorz Garwol oraz wicedyrektor Wanda Kochanowicz.

Turniej prowadził Kazimierz Baran sędzia PZSS i instruktor LOK, inicjator i współzałożyciel SKS LOK „VIS”.
Obsługę techniczną turnieju sprawowali sędziowie PZSS i instruktorzy LOK:
Tadeusz Górka – sędzia główny,
Józef Fiut – sędzia techniczny,
Wojciech Fałowski – sędzia techniczny.
Pomocą techniczną (sekretarz zawodów) na stanowiskach strzeleckich służyła absolwentka ZS w Barcicach, aktywna członkini SKS „VIS”, harcerka drużyny ZHR z Barcic, a obecnie studentka PWSZ w Nowym Sączu Barbara Baran.
Kierownikiem technicznym Turnieju był Mateusz Borucki (instruktor strzelectwa sportowego LOK), natomiast obsługę logistyczną i zabezpieczenie akustyczno – multimedialne sprawował Maksymilian Tomasiak (instruktor strzelectwa sportowego LOK).

W rywalizacji strzeleckiej wzięli udział zawodnicy ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych gmin: Stary Sącz i Podegrodzie; harcerze ZHP ze Starego Sącza oraz reprezentacja zaprzyjaźnionej szkoły w Hniezdnem na Słowacji. Na strzelnicy stawiło się 15 trzyosobowych zespołów wraz z opiekunami: 8 reprezentujących szkoły podstawowe i 7 szkoły ponadpodstawowe. Walczono w kategoriach indywidualnych i zespołowych. W ramach zmagań sportowych zostały rozegrane konkurencje: karabinek pneumatyczny 10 + 3 strzały, odległość 10 m z pozycji stojącej.

Głównym celem zawodów było uczczenie pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, żołnierzy podziemia, którzy polegli za ojczyznę lub zostali zamordowani przez rosyjskie NKWD i polskie UB w latach 1945-1956.

Ze względu na uroczystości jubileuszowe Klubu III Turniej Strzelecki miał szczególnie uroczystą oprawę. Przy obecności pocztów sztandarowych Gimnazjum w Barcicach, drużyny harcerzy ZHR oraz Grupy Rekonstrukcji Historycznych „Żandarmeria" zebrani odśpiewali hymn, po którym został odczytany Apel poległych. Następnie dyrektor Zespołu Szkół w Barcicach Grzegorz Garwol dokonał uroczystego otwarcia Turnieju. Serdecznie powitał przybyłych. Z dumą podkreślił okrągłą rocznicę działalności jedynej, szkolnej strzelnicy w regionie. „Chciałbym – ponadto powiedział – aby wszyscy uczestnicy Turnieju mieli świadomość tego, że oprócz sportowej rywalizacji zależy nam na uczczeniu pamięci Tych, którzy długo po zakończeniu II wojny światowej, gotowi byli walczyć z kolejnym okupantem o odzyskanie niepodległości. Ówczesne władze wiedziały, że żołnierzy walczących w antykomunistycznym podziemiu należy unicestwić, wyrzucić poza margines społeczeństwa, a potem spowodować, aby ludzie o nich zapomnieli. Pamięć o walczących w czasach komunizmu żyła – głęboko ukrywana, ale z czasem coraz głośniej i częściej przypominano ich działania. Po latach przyszedł dzień, w którym można było o „Wyklętych” wreszcie mówić głośno i otwarcie. Dziś jesteśmy tym ludziom winni pamięć, podziw i szacunek. III Turniej Strzelecki obchodzony 1 marca temu właśnie służy”.

Oprawę muzyczną imprezy zapewnił kierowany przez Marka Kanika chór, który zaprezentował słuchaczom piosenkę „Wilki”, będącą przykładem poezji śpiewanej, autorstwa Zbigniewa Herberta oraz utwór muzyczny „Podziemna Armia Powraca”.

Po części oficjalnej i wyprowadzeniu sztandarów głos zabrał kierownik Turnieju Kazimierz Baran, który omówił regulamin, przestawił sędziów i obsługę techniczną oraz przeprowadził losowanie kolejności strzelań.

W trakcie strzelania zespołów odbyły się pokazy broni i wyposażenia dawnych oddziałów PPAN przygotowane przez Kamila Olesińskiego, Krystiana Lachnera i Rafała Pawlika z Grupy Rekonstrukcji Historycznych „Żandarmeria" oraz zajęcia organizowane przez harcerzy drużyny ZHR „Leśni” im. ks. Władysława Gurgacza. Harcerze przeprowadzili szkolenie z szyfrów, sygnalizacji oraz zapoznali z posiadanym sprzętem. Prezentacja multimedialna przybliżyła zainteresowanym sylwetkę patrona, historię drużyny i jej działalność od początków istnienia, czyli od 2007 roku.

Dla uczestników zawodów organizatorzy przygotowali nie lada gratkę. Po raz kolejny gościem Turnieju Strzeleckiego był prezes Stowarzyszenia Kolekcjonerów Broni „VIS-35” z Nowego Sącza Pan Ryszard Wasiluk. Wszyscy zainteresowani mogli zapoznać się z unikatowymi zbiorami broni z czasów drugiej wojny światowej należącymi do zasobów Stowarzyszenia.
Ogromnym zainteresowanie wśród zawodników cieszyła się kolekcja oryginalnej broni palnej używanej w tamtych czasach. Oprócz fachowych szczegółów dotyczących uzbrojenia, różnych ciekawostek związanych z prowadzeniem walk, młodych ludzie fascynowały opowieści, dzięki którym młodzi fani strzelectwa mogli poczuć się jak prawdziwi partyzanci.

Po obiedzie Kamil Oleśnicki z GRH „Żandarmeria” przedstawił uczestnikom Turnieju prezentację sylwetek Żołnierzy Niezłomnych z terenu Sądecczyzny oraz zapoznał zebranych z niedawno otwartą ścieżką przyrodniczo – historyczną pn. „Szlakiem leśnych”, która rozpoczyna się na Woli Kroguleckiej, biegnie pod Ostrą, a potem przez Korzeczków ku Dolinie Popradu.

Uczestnicy Turnieju obejrzeli również przygotowaną przez Mateusza Boruckiego i Maksymiliana Tomasiaka prezentację multimedialną „Historia SKS LOK – 10 lat” oraz wystawę ilustrującą działalność Klubu opracowaną przez Kazimierza Barana i Mateusza Boruckiego.

Harcerki drużyny ZHR działającej przy zespole szkół wspierały swoich kolegów przy przebiegu zawodów.

Chętni mieli okazję obejrzeć film „Zdradzeni o świcie”, w którym reżyser Krzysztof Brożek poprzez wspomnienia kilkudziesięciu mieszkańców wiosek Podbeskidzia Sądeckiego, uczestników wydarzeń antykomunistycznego podziemia, próbuje dotrzeć do jednej, ostatecznej prawdy o tamtych dniach. Tytuł filmu nawiązuje do treści wiersza „Przesłanie Pana Cogito” Zbigniewa Herberta, który (jak piszą recenzenci) „nieustannie bierze w obronę współczesnego człowieka przed zagrożeniem jakie niesie historia. Unika jednak łatwego dydaktyzmu i prostych rozwiązań, raczej niepokoi sumienia i wzywa do własnych poszukiwań”.

Przez cały czas Turnieju, w ogromnym skupieniu toczyła się indywidualna jak i grupowa walka o „strzał w dziesiątkę”.

Na zakończenie sportowych zmagań głos zabrali goście, którzy wygłosili okolicznościowe przemówienia
Marian Ryba opowiadał o rodzinnych powiązaniach z przedstawicielami antykomunistycznego podziemia – por. Tadeuszem Rybą ps. „Jeleń” z oddziału partyzanckiego PPAN. Przewodnicząca Rady Miejskie w Starym Sączu Ewa Zielińska nawiązała do powodów utworzenia marcowego święta. Dyrektor Grzegorz Garwol wyjaśnił historyczne uwarunkowania Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, natomiast burmistrz Jacek Lelek wspomniał początki działalności Klubu strzeleckiego.

W związku z obchodzonym jubileuszem – 10 lat działalności! – Szkolny Klub Strzelecki LOK „VIS” wystąpił do Zarządu Głównego Ligii Obrony Kraju w Warszawie o uhonorowanie sponsorów, sympatyków i przyjaciół Klubu odznaczeniami organizacyjnymi. Dekoracji odznaczonych i wyróżnionych dokonał Tadeusz Górka – członek Zarządu Powiatowego LOK w Nowym Sączu.
Jacek Lelek, burmistrz Starego Sącza otrzymał Krzyż Zasługi Klubu Żołnierzy Rezerwy
Paweł Szczygieł, zastępca dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, otrzymał Srebrny Medal za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju
Katarzyna Dubiel była dyrektor Gimnazjum w Barcicach otrzymała Brązowy Medal za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju
Grzegorz Garwol dyrektor Zespołu Szkół w Barcicach otrzymała Brązowy Medal za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju
František Solár dyrektor Szkoły Podstawowej w Hniezdnem (Słowacja) otrzymała Brązowy Medal za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju

Odznakę Zasłużony działacz LOK otrzymali zawodnicy i członkowie zasłużeni dla Klubu:
Krzysztof Kulpa
Paulina Tudaj
Beniamin Pierzga
Sylwia Kulpa

Następnie dyrektor Grzegorz Garwol dokonał podsumowania turnieju.

Zespoły, które w klasyfikacji zespołowej szkół ponadpodstawowych zajęły miejsca od I do III otrzymały puchary, medale oraz upominki ufundowane przez Starostę Nowosądeckiego Pana Marka Pławiaka. W jego imieniu wręczył je, obecny na Turnieju, członek Zarządu Starostwa Powiatowego Pan Marian Ryba.

Zespoły, które w klasyfikacji zespołowej szkół podstawowych zajęły miejsca od I do III otrzymały z rąk fundatora puchary, medale oraz upominki rzeczowe ufundowane przez burmistrza Starego Sącza Pana Jacka Lelka.

Zawodnicy, którzy w klasyfikacji indywidualnej szkół ponadpodstawowych zajęli miejsca od I do III otrzymali puchary, medale i upominki rzeczowe ufundowane przez dyrektora Zespołu Szkół w Barcicach Pana Grzegorza Garwola. Wraz z nim wręczała je wicedyrektor szkoły Pani Wanda Kochanowicz.

Zawodnicy, którzy w klasyfikacji indywidualnej szkół podstawowych zajęli miejsca od I do III otrzymali z rąk Przewodniczącej Rady Miejskiej Starego Sącza Pani Ewy Zielińskiej ufundowane przez nią puchary, medale oraz ufundowane przez SKS LOK „VIS” Barcice upominki rzeczowe.

Opiekunowie zespołów, które zajęły miejsca od I do III otrzymali medale oraz dyplomy za zajęcie miejsc od I do VI.

Wszystkim uczestnikom Turnieju wręczono okolicznościowe plakietki przygotowane dla uczczenia 10-lecia działalności Klubu.

Organizatorzy Turnieju składają ogromne podziękowania Fundatorom pucharów, nagród, medali dla najlepszych oraz wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia podwójnej uroczystości.

Organizację obchodów 10-lecia działalności Klubu sponsorowali:
Rada Rodziców Zespołu Szkół w Barcicach,
Dyrekcja Zespołu Szkół w Barcicach,
Nadleśnictwo Lasy Państwowe w Starym Sączu,
Firma Gastronomiczna „Raj” z Gołkowic.
Posiłki przygotowała firma pana Andrzeja Gorczowskiego z Barcic.

Wyniki III Turnieju Strzeleckiego prezentują się następująco:

I. Klasyfikacja zespołowa

1. Szkoły podstawowe:
I miejsce z ilością 247 pkt / 300 ZHP Stary Sącz
II miejsce z ilością 245 pkt / 300 Szkoła w Hniezdnem (Słowacja)
III miejsce z ilością 220 pkt / 300 Szkoła Podstawowa Barcice
IV miejsce z ilością 211 pkt / 300 Szkoła Podstawowa nr 1 Stary Sącz
V miejsce z ilością 210 pkt / 300 Szkoła Podstawowa Skrudzina
VI miejsce z ilością 200 pkt / 300 Szkoła Podstawowa Gołkowice
VII miejsce z ilością 76 pkt / 300 Szkoła Podstawowa Popowice
VIII miejsce z ilością 47 pkt / 300 Szkoła Podstawowa Podegrodzie

2. Szkoły ponadpodstawowe
I miejsce z ilością 256 pkt / 300 Gimnazjum Barcice
II miejsce z ilością 240 pkt / 300 SKS LOK VIS Barcice
III miejsce z ilością 235 pkt / 300 Gimnazjum Podegrodzie
IV miejsce z ilością 229 pkt / 300 Gimnazjum im. J. Słowackiego Stary Sącz II
V miejsce z ilością 226 pkt / 300 Gimnazjum im. J. Słowackiego Stary Sącz I
VI miejsce z ilością 208 pkt / 300 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Stary Sącz
VII miejsce z ilością 199 pkt / 300 Gimnazjum Prywatne Stary Sącz

II. Klasyfikacja indywidualna

1. Szkoły podstawowe
I miejsce 88 pkt / 100 Tomas Mrva Szkoła w Hniezdnem (Słowacja)
II miejsce 84 pkt / 100 Maksymilian Firlej Szkoła Podstawowa Gołkowice
III miejsce 84 pkt / 100 Lubka Mrvova Szkoła w Hniezdnem (Słowacja)
IV miejsce 84 pkt / 100 Maksymilian Ostrówka ZHP Stary Sącz
V miejsce 83 pkt / 100 Wiktor Setlak ZHP Stary Sącz
VI miejsce 83 pkt / 100 Tomasz Bieryt Szkoła Podstawowa Skrudzina
VII miejsce 82 pkt / 100 Szymon Jawor Szkoła Podstawowa Stary Sącz
VIII miejsce 80 pkt / 100 Jakub Szczypta ZHP Stary Sącz
IX miejsce 77 pkt / 100 Kacper Cisowski Szkoła Podstawowa Barcice
X miejsce 76 pkt / 100 Mateusz Kuczaj Szkoła Podstawowa Skrudzina

2. Szkoły ponadpodstawowe
I miejsce 90 pkt / 100 Paulina Tudaj Gimnazjum Barcice
II miejsce 89 pkt / 100 Sylwia Kulpa Gimnazjum Barcice
III miejsce 89 pkt / 100 Piotr Maciuszek Gimnazjum Podegrodzie
IV miejsce 85 pkt / 100 Krzysztof Kulpa SKS LOK VIS Barcice
V miejsce 84 pkt / 100 Karol Nakielski Gimnazjum Stary Sącz I
VI miejsce 83 pkt / 100 Beniamin Pierzga SKS LOK VIS Barcice
VII miejsce 79 pkt / 100 Mikołaj Augustyniak Gimnazjum Stary Sącz II
VIII miejsce 79 pkt / 100 Maciej Bulanda ZSP Stary Sącz
IX miejsce 78 pkt / 100 Bartłomiej Szewczyk Gimnazjum Stary Sącz II
X miejsce 77 pkt / 100 Natalia Mirek Gimnazjum Barcice

Celem uatrakcyjnienia zawodów oraz stworzenia miłej i bezpośredniej atmosfery organizatorzy wprowadzili rozgrywkę w kategorii opiekunów, w której poza konkursem startowali opiekunowie zespołów.

III. Klasyfikacja opiekunów
I miejsce 88 pkt / 100 Robert Rams Gimnazjum Prywatne St. Sącz
II miejsce 86 pkt / 100 Magdalena Śledź Gimnazjum Podegrodzie
III miejsce 83 pkt / 100 Wiesław Warcholak ZHP Stary Sącz
IV miejsce 82 pkt / 100 ks. Michał Wójcik Szkoła Podstawowa Popowice
V miejsce 82 pkt / 100 Maksymilian Tomasiak Szkoła Podstawowa Barcice
VI miejsce 76 pkt / 100 Wioletta Nowak Gimnazjum Stary Sącz


MD

DAR SERCA NA ŚWIĄTECZNY STÓŁ
Parafialny Oddział Caritas organizuje do dnia 21 marca 2016 roku (włącznie) zbiórkę produktów żywnościowych (o długim terminie przydatności do spożycia) i chemii gospodarczej dla potrzebujących mieszkańców Barcic.
Dary prosimy składać do kosza wystawionego w naszej Świątyni. Można też dostarczyć je do Szkoły Podstawowej w Barcicach (sala 39 Pani Anna Leśniara, sala 36 Pani Marzena Dziedzina lub sala 26 Pani Bożena Kozieńska).

Pamiętaj TYLE MASZ ILE DASZ.

Dziękujemy!
Sukces naszych uczennic
Zaproszenie
Dyrekcja Zespołu Szkół: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Barcicach oraz nauczyciele WF serdecznie zapraszają na I Otwarty Gminny Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Starego Sącza, który odbędzie się dnia 19. 03. 2016r. (sobota) o godzinie 9OO w Hali Sportowej w Barcicach.

Zgłoszenia przyjmujemy na adres Gimnazjum w Barcicach lub telefonicznie na numer nauczyciela wychowania fizycznego – Dorota Młynska-Postrożny 606116131 do dnia 15. 03. 2016r.
Regulamin Zawodów

19 marca 2016r.


Organizator:


- Zespół Szkół: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Barcicach
- Urząd Miejski w Starym Sączu
- Patronat honorowy pełni Burmistrz Starego Sącza
- Patronat medialny Starosądeckie. info

Cel:
- Sportowa rywalizacja i rekreacja
- Popularyzacja gry
- Kształtowanie logicznego myślenia, umiejętności strategicznego działania

Termin i miejsce:

19.03. 2016r. Hala Sportowa w Barcicach

900- 915 – potwierdzenie uczestnictwa
920 - uroczystość otwarcia
930 – 1200 – rozgrywki szachowe
1210 – podsumowanie, wręczenie nagródZasady udziału w zawodach:
1. Zawody mają charakter rywalizacji indywidualnej i rodzinnej.
2. Zawody rozegrane zostaną w trzech kategoriach wiekowych:
Szkoły podstawowe - rocznik 2003 i młodsze
Gimnazja – rocznik 2000 - 2002
Kategoria open – rocznik 1999 i starsze
3. Zawodnik może zostać zgłoszony przez szkołę lub zgłosić się indywidualnie w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2016r. Osoby niepełnoletnie muszą mieć opiekuna prawnego.

Postanowienia końcowe
4. Uczestników turnieju obowiązuje regulamin Hali Sportowej, który dostępny jest u organizatora.
5. Zawody rozegrane zostaną systemem szwajcarskim – 7 rund.
6. W każdym meczu ustalony jest limit czasu dla każdego zawodnika - 10 minut.
7. Zwycięzcy w każdej kategorii wiekowej otrzymają Puchar Burmistrza Starego Sącza.
8. W turnieju prowadzona będzie punktacja rodzinna (można zdeklarować w dniu zawodów). O zwycięstwie zdecyduje suma uzyskanych punktów zawodników minimum z dwóch kategorii wiekowych (z każdej kategorii wiekowej liczone są punkty jednego zawodnika, który zajął wyższe miejsce) wg zasady:
za zajęcie 1 miejsce zawodnik otrzymuje 12pkt
2 miejsce 10pkt
3miejsce 8pkt
4miejsce 7pkt
5 miejsce 6pkt
6 miejsce 5pkt
7 miejsce 4pkt
8 miejsce 3pkt
9 miejsce 2pkt
pozostałe miejsca 1pkt
w przypadku uzyskania tej samej liczby punktów, wygrywa rodzina, której zawodnik zajął wyższe miejsce w dowolnej kategorii, kolejno wyższe miejsce w grupie młodszej.
Zwycięzcy tej rywalizacji otrzymają nagrodę rzeczową.

9. Organizatorowi przysługuje prawo do interpretacji postanowień niniejszego regulaminu.

Międzygminne rozgrywki mini Piłki Siatkowej.
W dniu 24 II 2016 r. na Hali ZS w Barcicach odbyły się Międzygminne Rozgrywki mini Piłki Siatkowej. Wyniki przedstawiają się następująco:
Dziewczęta:
I miejsce Stary Sącz
II miejsce Piwniczna
III miejsce Jazowsko
IV miejsce Rytro


Chłopcy:
I miejsce Głębokie
II miejsce Rytro
III miejsce Stary Sącz
IV miejsce Jazowsko

Zwycięzcy będą reprezentować nasz rejon w zawodach powiatowych dnia 1 III 2016 r. na Hali Sportowej w Piwnicznej.

/M. Myślak/
Gminny Turniej Koszykówki Szkół Gimnazjalnych
3 lutego 2016r. na Hali Zespołu Szkół w Barcicach rozegrano Gminny Turniej Koszykówki szkół gimnazjalnych. Zawody rozegrano w kategorii dziewcząt i chłopców. W tegorocznym turnieju wzięły udział wszystkie gimnazja z terenu Gminy Stary Sącz. Uroczystego otwarcia zawodów dokonała Wice Dyrektor Szkoły Wanda Kochanowicz. W swoim wystąpieniu Pani Dyrektor podkreśliła rolę sportu w życiu młodzieży.
Zawody przebiegały w sportowej rywalizacji zgodnie z zasadą fair – play.
Wyniki przedstawiają się następująco:

Kategoria dziewcząt Kategoria chłopców
I miejsce Gim Przysietnica I miejsce Gim Przysietnica
II miejsce Gim Stary Sącz II miejsce Gim Gołkowice
III miejsce Gim Barcice III miejsce Gim Stary Sącz
IV miejsce Gim Gołkowice IV miejsce Gim Barcice
V miejsce PG w starym Sączu V miejsce PG W Starym Sączu

Zwycięskie drużyny będą reprezentować naszą Gminę 8 lutego 2016r. na zawodach międzygminnych w Łącku.
Gratulujemy wszystkim zespołom, a zwycięzcom życzymy sukcesów na rozgrywkach wyższego szczebla.
Konkurs na najładniejszą kartkę świąteczną.
3 lutego br. ogłoszono wyniki konkursu na najładniejszą kartkę świąteczną. Jury stanęło przed niełatwym wyborem, gdyż zgłoszonych prac było aż 106! Na szczęście udało się wyłonić finałową szesnastkę. Laureatami zostali uczniowie klas:
Ia- Martyna Duda i Paweł Jankisz
Ib- Emilia Pawłowska i Karolina Tokarczyk
Ic Anastazja Jasińska i Nikodem Węgrzyn
Id Martyna Lis i Konrad Krzywdziński
IIa Emilia Olszowska i Aneta Sułkowska
IIb Dominik Gorczowski i Adrian Hebda
II c Jan Garwol i Dominika Maciuszek
IIIa Justyna Barnach i Patrycja Urasińska
IIIb Elena Lompart i Dominik Grucela


Wszyscy uczestnicy otrzymali słodki upominek, a zwycięzcom Pani Dyrektor Wanda Kochanowicz wręczyła nagrody. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Marzena Dziedzina i Anna Leśniara

Zdjęcia wykonała Pani Stanisława Olszowska.
SUKCESY NASZYCH GIMNAZJALISTÓW !!!
Uczniowie Gimnazjum w Barcicach wzięli udział w III edycji Konkursu Historycznego "Mój Region-Moja Duma, Moje Miasto-Moja Duma" zorganizowanego przez Społeczno-Kulturalne Towarzystwo Sądeczanin. Do etapu międzyszkolnego zakwalifikowali się: Natalia Drożdż z kl.1b, Izabela Bober z kl.1c, Karol Buchman z kl.1c, Wiktoria Węgrzyn z kl.1c. Do finału przeszły uczennice klasy 1c: Izabela Bober, Wiktoria Węgrzyn prowadzone przez p. Edytę Kowalczyk. Do finału Małopolskiego Konkursu z Fizyki (organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Krakowie) zakwalifikował się, przygotowujący się pod kierunkiem p. Edyty Górz, uczeń kl.3a Mateusz Obrzud. Finalistom i nauczycielom prowadzącym serdecznie gratulujemy! U.S.
Mamy laureata i finalistę !
Mamy laureata i finalistę ! w Konkursie Historyczno - Plastycznym "Żołnierze Niezłomni, Niepokorni, Wyklęci - Pamiętamy!", który został zorganizowany przez Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Brzesku dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego.
PATRONAT NARODOWY nad projektem objął PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI ANDRZEJ DUDA

Serdecznie gratulujemy uczennicom klas 1 gimnazjum: Martynie Lenarczyk , Sylwii Kulpie oraz ich opiekunom: p. Dorocie Gurbie oraz p. M. Boruckiemu i życzymy dalszych tak wspaniałych osiągnięć.
W. Kochanowicz
XII Memoriał Jana Gryźlaka Gimnazjalny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół w Barcicach
W dniu 20.01.2016 na Hali Sortowej Zespołu Szkół w Barcicach rozegrano Turniej Piłki siatkowej drużyn mieszanych. Zorganizowany przez Grupę projektową w Barcicach. W zawodach uczestniczyło sześć zespołów:
- Barcice 1
- Przysietnica
- BBC
- Rytro
- Stary Sącz
- Dropsy
Turniej rozegrano systemem „Każdy z każdym”
Rozgrywki prowadzili uczniowie z klas II realizujący projekt gimnazjalny.
Wszystkie mecze były emocjonujące, zawodnicy nie szczędzili sił o czym świadczy fakt, iż o wynikach turnieju zadecydowały „małe punkty|”
Wyniki przedstawiają się następująco
Puchar Dyrektora wywalczyła drużyna z Rytra, kolejne miejsca zajęli
Gimnazjum Stary Sącz
Drużyna „BBC” – G. Barcice
Drużyna „Dropsy” – G Barcice
Gimnazjum Przysietnica
Drużyna Barcice 1
Komisja sędziowska przyznała tytuł najlepszej zawodniczki Marcie Michalak z Gimnazjum w Starym Sączu oraz tytuł najlepszego zawodnika Przemysławowi Wróbel z Gimnazjum w Rytrze
Zawody podsumowała oraz wręczyła zawodnikom okolicznościowe medale i słodkie upominki w imieniu Dyrektora Szkoły nauczycielka wychowania fizycznego Dorota Młyńska – Postrożny.
Serdecznie dziękujemy zespołom za przybycie. Słowa podziękowania kierujemy do opiekunów ekip, którzy poświęcili nam swój wolny czas
Stary Sącz – Pani Patrycji Szczygieł
Barcice 1, Dropsy, BBC – Pani Dorocie Młyńskiej i Pani Marcie Myślak
Przysietnica – Pani Monice Garwol
Rytro – Pani Małgorzacie Machałowskiej
Gratulujemy zawodnikom i zapraszamy za rok.
Pozdrawia Grupa Projektowa
/D. Młyńska - Postrożny/

<< Nowsze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 Starsze >>

Organizacja roku szkolnego 2018/2019
Plan lekcji
Dziennik elektroniczny
Ostatnia galeria:

Szukaj
 
Szkolne strony
STATYSTYKI
Ilość odsłon strony: 3506.
Gości: 22053.
Dzisiaj: 3176 gości.
Wczoraj: 105 gości.
Osób online: 3 .
Statystyki od 1 VII 2008r
Zmiana: 2019-06-14 00:02:58