Aktualnie jesteś w:  
MENU STRONY
Organizacja pracy
Organizacje
Informacje
Kontakt
Nasza szkoła:
 • realizuje projekt: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II"
 • realizuje projekt: "Nowoczesna szkoła - przepustką do kariery"
 • realizowała projekt: "Odblaskowa szkoła"
 • realizowała projekt: "Lepszy Start"
 • realizowała projekt: "W Nowe Jutro Dziś Idziemy"
 • posiada certyfikat szkoły humanitarnej
 • certyfikat szkoły promującej zdrowie

 • zdobyła II miejsce wśród 154 szkół z Małopolski w projekcie "Mieć wyobraźnię miłosierdzia"
 • Zrealizowała projekty takie jak:
 • "Wychować dobrego obywatela"
 • "Sport=zdrowie"
Polecamy!!!
www.barcice.diecezja.tarnow.pl
[Parafia pw. Najświętrzej Maryi Panny Wniebowziętej w Barciach]

www.jedynka.stary.sacz.pl
[SP nr 1 Stary Sącz]
Ważne informacje
Kliknij na obrazek aby dowiedzieć się więcej
Aktualności

<< Nowsze 1 Starsze >>

Dziennik elektroniczny
Przypominamy rodzicom oraz uczniom iż istnieje możliwość uzyskania dostępu do dziennika elektronicznego, w tym celu proszę o dostarczenie adresów e-mail wychowawcy klasy.
Plan lekcji
Od poniedziałku obowiązuje plan lekcji w wersji 4.0; zapoznać się z nim można w menu po lewej stronie lub klikając na plan lekcji po prawej stronie.
Sukces naszych uczniów

Edyta Halibart uczennica klasy 3 Gimn. zajęła II miejsce w "Biegu Małopolski", który rozegrany został 11.09.2015 r. w ramach Festiwalu Biegowego w Krynicy.
Również bardzo dobrze zaprezentował się Jakub Janczak z kl 3B Gimn. Jakub zajął 8 miejsce.

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów.

/D. Młyńska - Postrożny/


Msza święta na Przehybie


13 IX 2015 r. harcerze, harcerki oraz poczty sztandarowe naszych szkół wzięły udział w patriotycznej mszy św. pod Przehybą.
/M.T./


Spotkanie gurgaczowskie na Hali Łabowskiej


5 IX 2015 r harcerze i harcerki obu naszych drużyn udali się z Maciejowej na Halę Łabowską, by tam przy pomniku poświęconym ks. W. Gurgaczowi wziąć udział w uroczystej mszy świętej oraz w apelu poległych.
/M.T./Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016


1IX rozpoczęliśmy w naszej szkole nowy rok szkolny 2015/2016Plan lekcji
Plan lekcji w wersji 1.0 od 1 IX 2015 jest dostępny =>TUTAJ<= lub w menu po lewej.

Klasy II gimnazjum w II semestrze będą chodziły na ranną zmianę, na zmianę popołudniową będą przychodzić klasy I gimnazjum.

Dowóz
Dowóz w naszej szkole:

7:10 - wyjazd z Woli Kroguleckiej
7:30 - wyjazd z Facimiecha
7:35 - Barcice Szkoła (koło Hali Sportowej)
7:45 - oddział przedszolny


15:10 - odjazd z Barcice Szkoła
Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016
Harmonogram uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016
1 września 2016 r.

8:15 - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla Gimnazjum
9:15 - Msza święta
10:15 - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla Szkoły Podstawowej.

Przypominamy, że w tym dniu obowiązuje strój galowy.

/Dyrekcja ZS w Barcicach/
Wyprawka szkolna
WNIOSEK
o przyznanie pomocy w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2015 r. "Wyprawka szkolna"

POUCZENIE:
1. Pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników, obejmie się:
ü uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej, klasy IV technikum
ü uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej "ustawą", uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klas I, II i IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, szkół ponadgimnazjalnych:
zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, z wyjątkiem klas I, II i IV, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, z wyjątkiem klasy I, liceów plastycznych lub
ogólnokształcących szkół baletowych, z wyjątkiem klas I i IV.
2. Wniosek o przyznanie wyprawki szkolnej należy złożyć do dyrektora szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016, w terminie do dnia 10 września 2015 r.
3. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, należy przedłożyć zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów, zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.
4. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia pochodzącego z rodziny, w której dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego w wysokości 574,00 zł netto (kryterium dochodowe określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych) a rodzina nie korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodów tj. zaświadczenie (z Urzędu Skarbowego) o wysokości
dochodów osiąganych przez członków rodziny w roku 2013 wraz z zaistniałymi zmianami do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie do zakupu podręczników oraz inne dokumenty wskazane w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013 r., poz. 3) Ze względu na obowiązujący okres zasiłkowy trwający od 1 listopada 2014 r. do 31 października 2015 r., dokumenty powinny dotyczyć 2013 roku
z ewentualnym uwzględnieniem zmiany uzyskiwanych dochodów.
5. W przypadku ubiegania się o wyprawkę szkolną dla ucznia, pochodzącego z rodziny niespełniającej kryterium dochodowe należy wskazać w pkt. 2 wniosku ważne informacje (poza dochodowe) mające wpływ na sytuację rodzinną i materialną. Brak konieczności dostarczania zaświadczeń o dochodach.
6. W przypadku ubiegania się w roku szkolnym 2015/2016, o wyprawkę szkolną dla ucznia niepełnosprawnego tj. uczeń słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami ruchowymi, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej przedkłada się wyłącznie orzeczenie o
potrzebie kształcenia specjalnego o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (nie przedkłada się informacji o dochodach).
W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczającym w roku szkolnym 2015/2016 do klas I, II, III, V i VI szkół podstawowych, do klas II i III gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych -dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, ale nie dotyczy to uczniów klas I
i II szkół podstawowych w przypadku, gdy korzystają oni z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

Wniosek do pobrania

<< Nowsze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 Starsze >>

Organizacja roku szkolnego 2017/2018
Plan lekcji
Dziennik elektroniczny
Ostatnia galeria:

Szukaj
 
Szkolne strony
STATYSTYKI
Ilość odsłon strony: 21489.
Gości: 21622.
Dzisiaj: 1135 gości.
Wczoraj: 989 gości.
Osób online: 3 .
Statystyki od 1 VII 2008r
Zmiana: 2018-05-16 23:25:56