Aktualnie jesteś w:  
MENU STRONY
Organizacja pracy
Organizacje
Informacje
Kontakt
Nasza szkoła:
 • realizuje projekt: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II"
 • realizuje projekt: "Nowoczesna szkoła - przepustką do kariery"
 • realizowała projekt: "Odblaskowa szkoła"
 • realizowała projekt: "Lepszy Start"
 • realizowała projekt: "W Nowe Jutro Dziś Idziemy"
 • posiada certyfikat szkoły humanitarnej
 • certyfikat szkoły promującej zdrowie

 • zdobyła II miejsce wśród 154 szkół z Małopolski w projekcie "Mieć wyobraźnię miłosierdzia"
 • Zrealizowała projekty takie jak:
 • "Wychować dobrego obywatela"
 • "Sport=zdrowie"
Polecamy!!!
www.barcice.diecezja.tarnow.pl
[Parafia pw. Najświętrzej Maryi Panny Wniebowziętej w Barciach]

www.jedynka.stary.sacz.pl
[SP nr 1 Stary Sącz]
Ważne informacje
Kliknij na obrazek aby dowiedzieć się więcej
Aktualności

<< Nowsze 1 Starsze >>

Karnawał

Zabawa karnawałowa
IV Turniej Strzelecki z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

„Attritus pro Deo et Patria”
(Starty dla Boga i Ojczyzny)


Dnia 4 marca 2017 roku w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Zespole Szkół w Barcicach odbył się IV Turniej Strzelecki objęty Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy – Żołnierzom Wyklętym oraz wsparciem: Posła na Sejm RP Jana Dudy; Przewodniczącej Sejmiku Województwa Małopolskiego Urszuli Nowogórskiej; Starosty Powiatu Nowosądeckiego Marka Pławiaka; Burmistrza Starego Sącza Jacka Lelka; Przewodniczącej Rady Miejskiej w Starym Sączu Ewy Zielińskiej oraz Nadleśniczego Lasów Państwowych w Starym Sączu Pawła Szczygła.

W uroczystościach wzięli udział: Jan Duda poseł na Sejm RP wraz z małżonką; Urszula Nowogórska przewodnicząca Sejmiku Województw Małopolskiego; członek Zarządu Starostwa Powiatowego Marian Ryba; zastępca Burmistrza Starego Sącza Kazimierz Gizicki; przewodnicząca Rady Miejskiej w Starym Sączu Ewa Zielińska; Nadleśniczy Lasów Państwowych w Starym Sączu Paweł Szczygieł; hm. Jarosław Kuczaj Komendant Małopolskiej Chorągwi Harcerzy ZHR; ks. Przemysław Cios Komendant Związku Drużyn Harcerzy Polonia Minor oraz gospodarze: dyrektor szkoły Grzegorz Garwol oraz wicedyrektor Wanda Kochanowicz.

Głównym celem zawodów było uczczenie pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, żołnierzy podziemia, którzy polegli za ojczyznę lub zostali zamordowani przez rosyjskie NKWD i polskie UB i KBW w latach 1945 – 1956.

Turniej został zorganizowany wspólnymi działaniami Szkolnego Klubu Strzeleckiego „VIS” oraz drużyn harcerskich ZHR działających przy Zespole Szkół w Barcicach. Poprowadził go Kazimierz Baran sędzia PZSS i instruktor LOK, inicjator i współzałożyciel SKS LOK „VIS” przy Zespole Szkół w Barcicach.

Obsługę techniczną turnieju sprawowali sędziowie PZSS i instruktorzy LOK:
Tadeusz Górka – sędzia główny,
Kazimierz Baran – kierownik zawodów,
Wojciech Fałowski – zastępca głównego sędziego,
Stanisław Słaby – sędzia techniczny,
Józef Fiut – sędzia techniczny,
Ireneusz Bałuszyński – sędzia techniczny.

Pomocą techniczną (sekretarz zawodów) na stanowiskach strzeleckich po raz kolejny służyły absolwentki ZS w Barcicach, harcerki drużyny ZHR, a obecnie studentki: Barbara Baran (aktywna członkini SKS „VIS”) i Marlena Jurczyńska oraz Paulina Tudaj.

Kierownikiem technicznym Turnieju był Mateusz Borucki (instruktor strzelectwa sportowego LOK), natomiast obsługę akustyczno – multimedialną sprawował Maksymilian Tomasiak.

W rywalizacji strzeleckiej wzięli udział zawodnicy ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych gmin: Stary Sącz i Podegrodzie; z Limanowej; harcerze ZHP ze Starego Sącza oraz harcerze ZHR z Zakliczyna, Biórkowa, Tarnowa, Krakowa, Nowego Sącza oraz z Barcic.

Harcerze ZHR, biorący udział w Turnieju, spotkali się już w piątek na biwaku, który rozpoczęli ogniskiem poświęconym pamięci Żołnierzy Wyklętych. Zgodnie z metodą harcerską druhowie pracowali nad rozwojem duchowym, fizycznym i intelektualnym, uczestników, którzy po turnieju strzeleckim mieli jeszcze siłę na zawody sportowe!
Ważnym punktem biwaku było mianowanie na funkcję Komendanta Związku Drużyn Harcerzy „Polonia Minor” dh. ks. pwd. Przemysława Ciosa. W skład tego związku wchodzą obecnie drużyny z Barcic (drużyna harcerzy i gromada zuchów) oraz drużyny harcerzy z Nowego Sącza i Tarnowa.

W dniu turnieju na strzelnicy stawiło się 28 trzyosobowych zespołów wraz z opiekunami: 12 reprezentujących szkoły podstawowe, 12 reprezentujących gimnazja i 4 szkoły ponadpodstawowe. Walczono w kategoriach indywidualnych i zespołowych. W ramach zmagań sportowych zostały rozegrane konkurencje: karabinek pneumatyczny 10 + 3 strzały, odległość 10 m z pozycji stojącej.

Obecność tak wielu drużyn potwierdza, że strzelectwo sportowe cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży. Warto też zwrócić uwagę na to, jak ważną rolę w takich imprezach odgrywa nawiązywanie i umacnianie więzi pomiędzy szkołami i ich wychowankami.

Celem uatrakcyjnienia zawodów oraz stworzenia miłej i bezpośredniej atmosfery organizatorzy wprowadzili rozgrywkę w kategorii opiekunów, w której poza konkursem startowali opiekunowie zespołów.

Przebieg Turnieju:
Po wprowadzeniu sztandaru drużyny ZHR „Leśni” z Barcic i odśpiewaniu hymnu państwowego dyrektor Zespołu Szkół w Barcicach Grzegorz Garwol serdecznie przywitał wszystkich przybyłych oraz odczytał zebranym list Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy skierowany do organizatorów i uczestników Turnieju: „Jako Prezydent Rzeczypospolitej składam dzisiaj hołd bohaterom powstania antykomunistycznego. Chcę także docenić wysiłki osób, środowisk i instytucji, które upowszechniają znajomość tego ważnego rozdziału historii najnowszej Polski. Wierzę, że ta praca buduje ducha patriotycznego Polaków i przyczynia się do zapewnienia pomyślnej, bezpiecznej przyszłości ojczyzny” – napisał (m.in.).

Następnie dyrektor Zespołu Szkół w Barcicach Grzegorz Garwol dokonał uroczystego otwarcia Turnieju. Po części oficjalnej i wyprowadzeniu sztandarów głos zabrał kierownik Turnieju Kazimierz Baran, który omówił regulamin, przedstawił sędziów i obsługę techniczną oraz poinformował o wynikach losowania kolejności strzelań.

W tym roku, po raz pierwszy, zmaganiom strzeleckim towarzyszyła (opracowana przez Beniamina Pierzgę, wodza gromady zuchowej) gra historyczna „Szlakiem Leśnych”. I mimo iż udział w niej nie był obowiązkowy, cieszyła się ona ogromnym zainteresowaniem. Swoją wiedzę i umiejętności postanowiło sprawdzić aż 14 patroli.
Równolegle z zawodami strzeleckimi w hali sportowej zostały ustawione punkty, na których patrole musiały wykazać się wiedzą historyczną i umiejętnościami: wiązania węzłów, rozszyfrowaniem wiadomości, wyznaczaniem azymutu oraz udzielaniem pierwszej pomocy. Na punktach stali drużynowi drużyny „Źródła”, drużyny „Rubież” oraz ks. Przemysław Cios. Harcerki (Sylwia, Karolina, Kinga) drużyny ZHR działającej przy zespole szkół wspierały swoich kolegów (Grzegorza, Janka, Adama, Bartosza, Filipa i Kamila) z Drużyny „Leśni” podczas przebiegu gry.

Czas oczekiwania na swoją kolej uczestnikom zmagań strzeleckich i gry historycznej wypełniała prezentacja multimedialna ukazująca działalność oddziałów PPAN oraz nagrania piosenek okolicznościowych.

Na zmęczonych czekał ciepły posiłek, przygotowany przez firmę Pana Andrzeja Gorczowskiego z Barcic oraz słodki poczęstunek ufundowany przez Pana Andrzeja Stawiarskiego właściciela Firmy Gastronomicznej „Raj” z Gołkowic.

W samo południe wszyscy zebrali się w świetlicy szkolnej, by obejrzeć montaż słowno – muzyczny nawiązujący do motywu przewodniego Turnieju.
Oprawę muzyczną imprezy zapewnił kierowany przez Marka Kanika zespół, który zaśpiewał piosenki: „Idą Leśni”, „Zbroja”, „Piosenka z szabli”, „Obława”, „Wędrówka”.
Zaprezentowane teksty epickie wprowadzały w nastrój tamtych, trudnych dni oraz ukazywały rozterki żołnierzy walczących o słuszną sprawę. Nie sposób nie wspomnieć, jak ogromną rolę w ich życiu odgrywał las. „...Las jest otwarty dla tych, którzy umieją słuchać. Jeśli potrafimy go słuchać, i zrozumieć jego mowę, możemy poznać jego najskrytsze tajemnice...” – usłyszeli zebrani od jednej z narratorek, Karoliny Jurkiewicz, absolwentki Zespołu Szkół, a obecnie opiekunki (wraz z Marleną Jurczyńską) zuchenek ZHR.
Prezentacja multimedialna autorstwa p. Maksymiliana Tomasiaka przybliżyła zebranym sylwetki Żołnierzy Niezłomnych z terenu Sądecczyzny, w tym działalność ks. Władysława Gurgacza, ich opiekuna duchowego, a obecnie patrona działającej przy Zespole Szkół w Barcicach Drużyny Harcerzy „Leśni”.

Udział w Turnieju był dla wszystkich uczestników okazją do sprawdzenia nie tylko kondycji strzeleckiej, ale przede wszystkim wiedzy i umiejętności stosowanych w konspiracji przez oddziały partyzanckie Sądecczyzny, a dziś na co dzień używane w harcerstwie.

Na stanowiskach strzeleckich widoczne było ogromne skupienie. Niełatwo trafić „w dziesiątkę”, a przecież każdy indywidualny strzał przyczyniał się do przeważenia szali zespołu.

Pod koniec sportowych zmagań dyrektor placówki przybliżył zebranym historię uchwalenia obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Po nim głos zabrali goście, którzy wygłosili okolicznościowe przemówienia.
Poseł Jan Duda nawiązał w swojej wypowiedzi do historycznych uwarunkowań działalności żołnierzy PPAN oraz podziękował organizatorom i młodzieży za pamięć o tych osobach i ich niezwykłych działaniach.
Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego Urszula Nowogórska zaznaczyła na wstępie, że „Celem życia jest życie z celem” i podkreśliła, że w jej odczuciu uczestnicy tego turnieju na pewno ten cel w życiu wytyczony mają. Pogratulowała twórcom montażu słowno – muzycznego oraz przypomniała zebranym, że wielkością człowieka jest to, czy pamięta o przeszłości. Zaznaczyła, że pamięta się o minionym tak długo, jak długo się o tym mówi.
Z kolei członek Zarządu Starostwa Powiatowego Marian Ryba wymienił z nazwiska przedstawicieli antykomunistycznego podziemia działających po wojnie na terenie Sądecczyzny oraz nawiązał do rodzinnych powiązaniach z por. Tadeuszem Rybą ps. „Jeleń” z oddziału partyzanckiego PPAN. Słowa podziękowania skierował do harcerek i harcerzy ZHR Barcice za udział w obchodach rocznicy pacyfikacji Barnowca.
Przewodnicząca Rady Miejskie w Starym Sączu Ewa Zielińska wyraziła swoją radość z obecności na sali dużej liczby harcerzy. Słowami: „Kto nie zna historii, zatraca wszystko” podkreśliła, że wszyscy musimy walczyć o to, by do tego nie dopuścić.
Zadowolenie ze spotkania ogromnej liczby młodych ludzi, którzy chcą zamanifestować dorobek przodków w walce o wolność zawarł w swojej wypowiedzi Kazimierz Gizicki, zastępca Burmistrza Starego Sącza. Powtórzył za św. Janem Pawłem II, że „Wolność jest nam zadana” i przypomniał, że należy ciągle się o nią troszczyć.

Następnie dyrektor Grzegorz Garwol dokonał podsumowania Turnieju.

Najpierw nagrodzono patrole biorące udział w Grze historycznej „Szlakiem Leśnych”. Najlepsze patrole w dwóch kategoriach otrzymały puchar i medale, a pozostałe – dyplom uczestnictwa. Potem podsumowano zmagania strzeleckie. Zarówno za zdobycie indywidualnie oraz zespołowo I, II, III miejsca w kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne zespoły otrzymały puchary, medale, dyplomy i upominki.

Opiekunowie zespołów, które zajęły miejsca od I do IV otrzymali dyplomy oraz okolicznościowe upominki.

Wszyscy uczestnicy Turnieju otrzymali okolicznościowe plakietki.

W klasyfikacji zespołowej szkół podstawowych (miejsca od I do III) puchary, medale oraz upominki rzeczowe zostały ufundowane przez Posła na Sejm RP Jana Dudę.

W klasyfikacji indywidualnej szkół podstawowych (miejsca od I do III) puchary, medale oraz upominki rzeczowe zostały ufundowane przez Nadleśniczego Lasów Państwowych w Starym Sączu Pawła Szczygła.

W klasyfikacji zespołowej szkół gimnazjalnych (miejsca od I do III) puchary, medale oraz upominki rzeczowe zostały ufundowane przez Starostę Nowosądeckiego Pana Marka Pławiaka.
W klasyfikacji indywidualnej szkół gimnazjalnych (miejsca od I do III) puchary, medale oraz upominki rzeczowe zostały ufundowane przez Przewodniczącą Rady Miejskiej Starego Sącza Panią Ewę Zielińską.

W klasyfikacji zespołowej szkół ponadgimnazjalnych (miejsca od I do III) puchary, medale oraz upominki zostały ufundowane przez Przewodniczącą Sejmiku Województwa Małopolskiego Urszulę Nowogórską.

W klasyfikacji indywidualnej szkół ponadgimnazjalnych (miejsca od I do III) puchary, medale oraz upominki zostały ufundowane przez Burmistrza Starego Sącza Jacka Lelka.

Organizatorzy składają ogromne podziękowania Fundatorom pucharów, nagród, medali dla najlepszych oraz wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia Turnieju.Wyniki IV Turnieju Strzeleckiego:

Szkoły podstawowe – klasyfikacja zespołowa:
1. SP Barcice 273 pkt
2. ZHR „Leśni” przy ZS w Barcicach 238 pkt
3. 5 NDH „Sokoły” Stary Sącz 226 pkt

Szkoły podstawowe – klasyfikacja indywidualna:
1. Karol Wójcik SP Barcice 96 pkt
2. Kacper Cisowski SP Barcice 94 pkt
3. Maciej Jurkiewicz ZHR „Leśni” przy ZS w Barcicach 88 pkt

Szkoły gimnazjalne – klasyfikacja zespołowa:
1. Gimnazjum im J. Słowackiego Stary Sącz 247 pkt
2. Gimnazjum Podegrodzie 233 pkt
3. ZHR Barcice 230 pkt

Szkoły gimnazjalne – klasyfikacja indywidualna:
1. Michał Augustyniak Gimnazjum im J. Słowackiego Stary Sącz 87 pkt
2. Marek Zaremba Gimnazjum im J. Słowackiego Stary Sącz 84 pkt
3. Karolina Olszowska ZHR Barcice – drużyna żeńska 83 pkt

Szkoły ponadgimnazjalne – klasyfikacja zespołowa:
1. ZSZ Limanowa – technikum 274 pkt
2. ZSP Stary Sącz II drużyna 225 pkt
3. ZSP Stary Sącz I drużyna 184 pkt

Szkoły ponadgimnazjalne – klasyfikacja indywidualna:
1. Smoleń Damian ZSZ Limanowa – technikum 93 pkt
2. Sroka Joanna ZSZ Limanowa – technikum 93 pkt
3. Bujak Dominik ZSZ Limanowa – technikum 88 pkt

Klasyfikacja opiekunów:
1. Maria Gawron ZSZ Limanowa – technikum 97 pkt
2. Robert Dyjas ZHR Barcice – drużyna żeńska 92 pkt
3. Wiktor Jurczyński ZHR „Leśni” przy ZS w Barcicach 90 pkt
4. Piotr Śledź Gimnazjum Podegrodzie 85 pkt
5. Jan Konieczny I BDH „Źródło” Biórków 83 pkt
6. Wiesław Warcholak SDH „Sokoły” Stary Sącz 83 pkt


Wyniki gry historycznej „Szlakiem Leśnych”:

Kategoria – szkoły podstawowe:
1 miejsce – I Nowosądecka Drużyna Harcerzy „Rubież” ZHR 23 pkt
2 miejsce – I Starosądecka Drużyna Harcerzy „Leśni” ZHR 23 pkt
3 miejsce – Szkoła Podstawowa w Popowicach 22 pkt

Kategoria – szkoły ponadpodstawowe:
1 miejsce – I Starosądecka Drużyna Harcerzy „Leśni” 24 pkt
2 miejsce – I Zakliczyński Zastęp Harcerzy „Niezłomni” 22 pkt
3 miejsce – ZHP w Popowicach grupa starsza 18 pkt
MD
IV Turniej Strzelecki

Dnia 4 marca 2017 r. w ramach Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Zespole Szkół w Barcicach po raz kolejny odbędzie się Turniej Strzelecki.
Organizatorem Turnieju jest Zespół Szkół oraz Szkolny Klub Strzelecki LOK „Vis” działający przy szkole.
W tym roku, po raz pierwszy, zmaganiom strzeleckim towarzyszyć będzie gra historyczna „Szlakiem Leśnych”.
IV Turniej Strzelecki objęty został Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy – Żołnierzom Wyklętym.


PROGRAM TURNIEJU

9.00 – 9.15 – Uroczyste otwarcie turnieju.

9.15 – 12.00 – Przeprowadzenie konkurencji strzeleckich i gry historycznej „Szlakiem Leśnych”.

11.00 – 12.00 – Poczęstunek.

12.00 – 12.30 – Koncert pieśni partyzanckich pt. „IDĄ LEŚNI”.

12.30 – 13.00 – Podsumowanie turnieju, wręczenie nagród i dyplomów, wystąpienia zaproszonych gości.

13.00 – Zakończenie turnieju.
Stypendia za I okres roku szkolnego 2016/2017
Lista osób otrzymujących w naszej szkole stypendia naukowe oraz sportowe.

=>Lista uczniów SP otrzymujących stypendia sportowe i naukowe<=


=>Lista uczniów Gimnazjum otrzymujących stypendia sportowe i naukowe<=

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce
Dyrekcja i nauczyciele ZS w Barcicach
Msza w Czaczowie

Drużyny harcerek i harcerzy ZHR działające przy Zespole Szkół w Barcicach wraz z opiekunami i dyrektorem szkoły Grzegorzem Garwolem w dniu 26 lutego 2017 roku w Czaczowie wzięły udział w uroczystej mszy świętej sprawowanej w intencji ofiar pacyfikacji Barnowca, która została przeprowadzona 68 lat temu przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, Milicji i wojsk KBW.
W uroczystościach, upamiętniających tragiczne wydarzenia z 28 lutego i 1 marca 1949 roku wzięli udział członkowie Zarządu Powiatu Nowosądeckiego Franciszek Kantor i Marian Ryba. Był też obecny poseł Arkadiusz Mularczyk oraz powiatowi radni Wiesław Pióro i Ryszard Poradowski.
Po nabożeństwie członkowie grupy rekonstrukcyjnej nowosądeckiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego przeprowadzili inscenizację ukazującą zdarzenia tamtych dni. O krwawej obławie w Barnowcu opowiadał zgromadzonym licznie mieszkańcom i zaproszonym gościom leśniczy Stanisław Ormanty, świadek tamtych wydarzeń.
28 lutego 1949 roku organy bezpieczeństwa komunistycznego państwa urządziły obławę na stacjonujący w rejonie Hali Łabowskiej oddział Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej „Żandarmeria”, którym dowodził Stanisław Pióro ps. „Emir”. Kapelanem tego oddziału był ks. Władysław Gurgacz ps. „Sem”. Mimo zaangażowania znacznych sił (w obławie uczestniczyło 200 ubeków, milicjantów i żołnierzy), akcja rozbicia niepodległościowej partyzantki zakończyła się niepowodzeniem. Rozwścieczeni klęską ubecy zakatowali na śmierć 18-letniego mieszkańca. Aresztowano 37 mieszkańców wsi i popędzono ich pieszo do Maciejowej, skąd zostali przewiezieni do siedziby UB w Nowym Sączu. Tam przez wiele dni byli torturowani. Oddział PPAN „Żandarmeria” został ostatecznie rozbity w pobliżu Niżnych Rużbachów na terenie Słowacji w sierpniu 1949 r., podczas próby przedostania się na Zachód. Miesiąc później, po politycznym procesie, katyńskim strzałem w tył głowy zabito skazanego na śmierć ks. Gurgacza.
Ks. Władysław Gurgacz ps.”Sem” jest patronem I Starosądeckiej Drużyny Harcerzy „Leśni” działającej przy Zespole Szkół w Barcicach.

MD
HAZ Prewał 2017

Ferie rozpoczęliśmy biwakiem. Liczna grupa harcerek i harcerzy (25 osób) mile spędziła czas na kolejnym biwaku. Harcerska Akcja Zimowa ph. „Prewał 2017” oderwała wszystkich na chwilę od wytężonej pracy nad poszerzaniem wiedzy i doskonaleniem swoich umiejętności w szkolnych ławach.
Pierwszy dzień upłynął na mozolnej, wytężonej pracy przy nowej harcówce. Przenieśliśmy cały nasz dobytek, posprzątaliśmy, co było trzeba i wykonaliśmy mnóstwo drobnych prac niezbędnych do uruchomienia naszego nowego lokum. Harcerki malowały, harcerze pracowali w pocie czoła. Ufff! Nic dziwnego, że jedzenie znikało w ekspresowym tempie.
Wieczorem wszyscy z trudem dotarli do swoich „łóżek”.
Rankiem po niedzielnej mszy ruszyliśmy w teren. Pięknie płonął ogień na śniegu! Druh Szymon pokazał, jak wygląda wojskowe życie. Harcerze z ogromnym zapałem pokonywali liczne przeszkody, a harcerki okopywały się. Zgromadziły tyle śnieżnej amunicji, że najeźdźcy nie mieli szans na zdobycie ich twierdzy! Nawet pogoda im sprzyjała.
Po kominku zgromadziliśmy się wszyscy przed wielkim ekranem – miło płynie czas w dobrym towarzystwie!
W poniedziałek dokończyliśmy prace adaptacyjne i po obiedzie wróciliśmy do swoich domów.

W HAZ 2017 wzięło udział 25 osób (10 harcerek i 15 harcerzy z I SDH „Leśni”). Koszty związane z zajęciami pozyskano ze środków Urzędu Miasta w Starym Sączu. Dzięki nim wszyscy uczestnicy otrzymali całodzienne wyżywienie przygotowane przez firmę p. Andrzeja Gorczowskiego.


/MD/
Plan lekcji
Od 20 II w naszej szkole obowiązuje plan lekcji w wersji 5.0. Można go pobrać z prawego menu lub =>TUTAJ<=
Udział w spotkaniu autorskim z Ewą Stadtmuller klas II A, II D, II C zorganizowanym przez Bibliotekę Publiczną Stary Sącz- filia w Barcicach.

25.01.2017r. Biblioteka Publiczna w Barcicach gościła u siebie Panią Ewę Stadtmuller , autorkę wielu książek dla dzieci.
Uczniowie klas II-ich zostali wprowadzeni w świat fantazji. Brali udział w scenkach teatralnych, słuchali czytanych fragmentów książek pisanych przez samą autorkę. Spotkanie z ciekawym gościem przebiegało w miłej atmosferze.
L G
Wigilia klasowa klasy 2d SP

20 XII 2016 r. uczniowie klasy 2d SP pomagali przy układaniu ławek, nakrywaniu do Wigilii. Następnie podzielili się opłatkiem, składali sobie życzenia i przystąpili do wspólnego zjedzenia potrawy wigilijnej. Na zakończenie wszyscy śpiewali radośnie kolędy.

/L. Gorczowska/
Konkurs Kolęd: „Hej kolęda, Kolęda…,”
W dniu 24 stycznia 2017r. w naszej szkole odbył się Konkurs Kolęd: „Hej kolęda, Kolęda…,” dla klas I-III SP. Konkurs miał na celu kultywowanie zwyczaju śpiewania kolęd, popularyzacji kolęd i pastorałek, rozbudzanie zainteresowania muzyką, integrację społeczności szkolnej, docenienie dzieci uzdolnionych muzycznie, odkrycie talentów. W konkursie wzięli udział przedstawiciele wszystkich klas I-III. Komisja konkursowa podczas oceny brała pod uwagę dobór repertuaru, interpretacje utworu, muzykalność, walory głosowe i ogólne wrażenie artystyczne. Jury wysłuchało wielu pięknych kolęd i pastorałek w wykonaniu solistów, duetów. Uczniowie prezentowali wysoki poziom wokalny. Dobór kolęd i pastorałek do możliwości uczniów sprawił, że jury miało bardzo trudne zadanie. Dodatkowym atutem większości wykonawców były piękne, pomysłowe stroje i efekty specjalne. Po barwnych i pięknie przygotowanych występach nastąpiła pora na kulminacyjny punkt całego dnia, czyli ogłoszenie wyników i wręczenie pamiątkowych dyplomów i nagród przez przewodniczącą jury Panią Dyrektor Wandę Kochanowicz. Przyznano następujące nagrody i wyróżnienia:
I miejsce: Michał Windak, Dominika Wawrzyńska III C, Klaudia Zaryczny, Gabriela Janczak IIIa,
II miejsce: Amelka Bielak IIA, Klaudia Kołbon, Karol Gąsienica - Łuszczyk IIIc
III miejsce: Paulina Czyżycka, Martyna Garwol – IIIB, Magdalena Gizicka, Sandra Wnęk kl.I, Konrad Krzywdziński, Patryk Plata IID
IV miejsce: Filip Smoter, Tomasz Szczęsny IIA
Wyróżnienie: Oliwia Sopata, Maja Kaczor IIC, Nikola Rumin, Gabrysia Smajda IIa, Julia Gawlak, Amelia Duda IIIC
Wszyscy pozostali uczestnicy również otrzymali drobne nagrody rzeczowe. Zwycięzcom i wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i dziękujemy. Przygotowanie występu wymagało poświęcenia niemało czasu, a wystąpienie przed publicznością i zaprezentowanie efektów swojej pracy ogromnej odwagi, tym większe słowa uznania dla młodych wykonawców! Mamy nadzieję, że tradycja wspólnego kolędowania już co roku zagości w naszej szkole.
Pragniemy serdecznie podziękować Pani Stanisławie Olszowskiej(mamie uczennicy Emilii Olszowskiej z kl.III A) za poświęcenie swojego czasu na przygotowanie efektownej dekoracji, oraz za wykonanie i stworzenie galerii pięknych zdjęć z konkursu. Słowa podziękowania kierujemy do Pana Marka Kanika za akompaniament podczas wszystkich wykonywanych kolęd przez uczestników i czas poświęcony na próby z wykonawcami, serdecznie dziękujemy!
/Bożena Kozieńska/

<< Nowsze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 Starsze >>

Organizacja roku szkolnego 2018/2019
Plan lekcji
Dziennik elektroniczny
Ostatnia galeria:

Szukaj
 
Szkolne strony
STATYSTYKI
Ilość odsłon strony: 2787.
Gości: 1305.
Dzisiaj: 1305 gości.
Wczoraj: gości.
Osób online: 2 .
Statystyki od 1 VII 2008r
Zmiana: 2019-02-12 23:54:34