Aktualnie jesteś w:  
MENU STRONY
Organizacja pracy
Organizacje
Informacje
Kontakt
Nasza szkoła:
 • realizuje projekt: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II"
 • realizuje projekt: "Nowoczesna szkoła - przepustką do kariery"
 • realizowała projekt: "Odblaskowa szkoła"
 • realizowała projekt: "Lepszy Start"
 • realizowała projekt: "W Nowe Jutro Dziś Idziemy"
 • posiada certyfikat szkoły humanitarnej
 • certyfikat szkoły promującej zdrowie

 • zdobyła II miejsce wśród 154 szkół z Małopolski w projekcie "Mieć wyobraźnię miłosierdzia"
 • Zrealizowała projekty takie jak:
 • "Wychować dobrego obywatela"
 • "Sport=zdrowie"
Polecamy!!!
www.barcice.diecezja.tarnow.pl
[Parafia pw. Najświętrzej Maryi Panny Wniebowziętej w Barciach]

www.jedynka.stary.sacz.pl
[SP nr 1 Stary Sącz]
Ważne informacje
Kliknij na obrazek aby dowiedzieć się więcej
Aktualności

<< Nowsze 1 Starsze >>

10 lat ZHR w Barcicach

„Ciągle jeszcze są wśród nas Anioły.
Nie mają wprawdzie skrzydeł,
lecz ich serce jest bezpiecznym portem dla wszystkich,
którzy są w potrzebie.
Wyciągają ręce i proponują swoją pomoc.”


Dnia 10 czerwca 2017 roku w Stodole w Odnożynie w Barcicach przy ognisku harcerskim w ramach Zlotu Małopolskiej Chorągwi Harcerzy ZHR odbyło się uroczyste podsumowanie obchodów rocznicowych 10-lecia działalności środowiska ZHR na starosądeckiej ziemi.
W imprezie wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, Małopolskiej Chorągwi Harcerzy oraz zaprzyjaźnione osoby i przedstawiciele instytucji, które od początku istnienia środowiska ZHR w Barcicach wspierały go w różnoraki sposób: Urszula Nowogórska – Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego; Marian Ryba – członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego; Kazimierz Gizicki – zastępca burmistrza Starego Sącza; Paweł Szczygieł – Nadleśniczy Nadleśnictwa Stary Sącz; Marek Buda – dyrektor szkoły w Maciejowej; Kazimierz Baran – radny starosądecki; Pani Mirosława Wąchała; Zdzisław Jurkiewicz – Przewodniczący Kręgu Przyjaciół Harcerstwa; Krystyna Jurkiewicz – członek Stowarzyszenia Mieszkańców Barcic; Jadwiga i Krzysztof Jurczyńscy; Ewa i Paweł Wójtowiczowie; Krzysztof Kotarba; wicedyrektor Wanda Kochanowicz oraz Grzegorz Garwol – dyrektor Zespołu Szkół w Barcicach.
Na początku Dyrektor Zespołu Szkół w Barcicach Grzegorz Garwol powitał wszystkich przybyłych, a następnie przekazał głos prowadzącemu spotkanie Komendantowi Małopolskiej Chorągwi Harcerzy hm. Jarosławowi Kuczajowi HR, który w ramach Zlotu Małopolskiej Chorągwi Harcerzy ZHR przewodniczył obchodom rocznicowym. Z ramienia harcerstwa powitał on druha hm. Pawła Pająka – Przewodniczącego Okręgu Małopolskiego, harcerzy i instruktorów biorących udział w zlocie: phm. Szymona Pyzika – Referenta Wędrowników; pwd. Pawła Panasiuka – Szefa Biura Chorągwi oraz HO Kamila Zamojskiego – Sekretarza Chorągwi.
Potem wszyscy obejrzeli prezentację multimedialną ukazującą historię działalności drużyn harcerek i harcerzy w Barcicach w latach 2007 – 2017 opracowaną przez obecną kadrę: Karolinę Jurkiewicz, Marlenę Jurczyńską, Barbarę Baran, Beniamina Pierzgę i Wiktora Jurczyńskiego.
Karolina Jurkiewicz i Janek Kotarba nakreślili zebranym krótki rys historyczny działalności środowiska Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w Barcicach. Powiedzieli:
„Początków działania ZHR-u na starosądeckiej ziemi należy szukać w lipcu 2007 roku, kiedy to odbyła się pierwsza Harcerska Akcja Letnia pod tytułem „Robinson”. Nasza wakacyjna przygoda z Robinsonem trwała miesiąc. Budowaliśmy tratwy, polowaliśmy na dziki, bawiliśmy się podczas robinsonowych dyskotek i podróżowaliśmy na rowerach. Odbyły się również 4 biwaki, na których poznawaliśmy harcerskie życie i stawaliśmy się jedną wielka rodziną.
Jeszcze tego samego roku zrodziła się w lokalnym środowisku potrzeba utworzenia drużyny harcerek i drużyny harcerzy, w wyniku czego powstały I Próbna Starosądecka Drużyna Harcerzy oraz I Próbna Starosądecka Drużyna Harcerek.
Przez minione 10 lat nasze drużyny rozwijały się w myśl Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego. Pełniliśmy służbę Bogu: warty przy Grobie Pańskim, obstawy mszy świętych. Rokrocznie braliśmy udział w odpuście parafialnym, pełniliśmy białą służbę. Służyliśmy Polsce: warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza, służba podczas pogrzebu Pary Prezydenckiej, coroczne msze patriotyczne na Hali Łabowskiej oraz Przehybie, obstawa wydarzeń w lokalnym środowisku. Nieśliśmy również pomoc bliźnim służąc w ramach Harcerskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego podczas Zlotu 100-lecia Harcerstwa oraz Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.
Przez cały okres działania naszych drużyn biwakowaliśmy w najpiękniejszych zakątkach Beskidu Sądeckiego i jego okolicach. W myśl 6 punktu Prawa Harcerskiego, które brzmi: „Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać” – odkrywaliśmy uroki naszej okolicy, poznawaliśmy roślinność i zwierzęta zamieszkujące tereny biwakowe. Spędzaliśmy godziny na wsłuchiwaniu się w szum górskiego strumyka czy śpiew polnych ptaków.
Podczas biwaków zawsze postępowaliśmy zgodnie z Prawem Harcerskim: byliśmy posłuszni przełożonym i zawsze pogodnie wypełnialiśmy swoje obozowe obowiązki. Trzeba zaznaczyć, że harcerstwo weszło w życie codzienne każdego z nas. Zawsze staramy się dostrzegać bliźniego i postępować po rycersku. W szkole, w domu czy wśród rówieśników potrafimy zachowywać się godnie i odpowiedzialnie, i wiemy, że wielu z tych cech nauczyliśmy się właśnie dzięki byciu w ZHR-ze.
Chcielibyśmy w tym miejscu zaznaczyć, że obraz harcerza w krótkich spodenkach to nie to samo, co młody człowiek w mundurze: zawsze gotowy do pomocy, otwarty na świat oraz na ludzi wokół siebie. Wykreślamy stereotypy o „harcerzykach”, a w ich miejsce stawiamy ludzi radosnych, odpowiedzialnych i kierujących się ideałami, jakie niesie ze sobą harcerstwo. Między innymi dlatego często bierzemy udział w wydarzeniach, które są organizowane zarówno w środowiskach harcerskich jak również lokalnych. Ucząc się odpowiedzialności, organizowaliśmy biwaki hufca, harce, turnieje strzeleckie czy obchody świąt narodowych.
Mimo dziesięciu lat działalności głównie ze względów ekonomiczno-finansowych, harcerki jeszcze nigdy nie były na prawdziwym, miesięcznym obozie harcerskim (chociaż nadrobią to w lipcu bieżącego roku ☺ ). Harcerze swój pierwszy obóz w 2014 roku wspominają z sentymentem i chcą znów się wybrać na kolejną, małą „przygodę życia”. Nie znaczy to, że nuda brała nad nami górę w okresie wakacyjnym. Co roku mieliśmy kilkudniowe biwaki, które wspominamy z rozrzewnieniem.
Często w życiu spotykają nas zdarzenia i niespodzianki, których nikt się nie spodziewa. Tak również się stało w naszym harcerskim środowisku. W 2011 roku mieliśmy kryzys. Brak kadry zarówno u harcerek jak i u harcerzy spowodował osłabienie działalności drużyn. Wszystkie harcerskie akcje zostały zawieszone lub były kontynuowane w bardzo okrojonym składzie.
Na szczęście po dwóch latach mniejszej lub większej aktywności został zorganizowany biwak pod nazwą „Młody Wygnaniec powraca”. Zapoczątkował on nową erę starosądeckiego harcerstwa.
Oprócz reaktywowanej drużyny harcerzy oraz harcerek powstała gromada zuchowa, a od 2016 roku kiełkuje również gromada zuchenek. Sami jesteśmy ciekawi, jak wszystko się dalej potoczy, ale będziemy dawać z siebie wiele, by harcerstwo w naszej okolicy rosło w siłę i wydawało plon w postaci kolejnych, młodych, zaradnych i odpowiedzialnych ludzi.
Wzloty i upadki, lepsze i gorsze dni, prażące słońce czy ulewne deszcze to wszystko już za nami. W ciągu dziesięciu lat poznaliśmy tak wielu wspaniałych ludzi, że nie sposób ich wszystkich tutaj wymienić. Zawiązały się między nami przyjaźnie, które z roku na rok tylko się pogłębiają. Mamy znajomych harcerzy i harcerki nie tylko na terenie Polski, ale również za granicą. Staliśmy się w Rodziną: pomagamy sobie nawzajem, odwiedzamy się i zawsze jesteśmy dla siebie wsparciem. Dzięki harcerstwu tworzą się nie tylko przyjaźnie, ale też związki na całe życie.
Wiemy, że bez Was wszystkich tutaj obecnych, nie byłoby dzisiaj czego wspominać. Jesteśmy ogromnie wdzięczni za każdą przekazaną cegiełkę – we wszystkich możliwych postaciach, która budowała ZHR na ziemiach sądeckich i liczymy na Waszą dalszą otwartość oraz życzliwość. Dziękujemy!”


W trakcie trwania prezentacji, przy dźwiękach gitar, wszyscy razem śpiewali piosenki harcerskie. Raz po raz rozlegały się harcerskie okrzyki.

Następnie Urszula Nowogórska Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego w imieniu Samorządu Województwa Małopolskiego wręczyła Dyrektorowi Zespołu Szkół w Barcicach Panu Grzegorzowi Garwolowi Medal Polonia Minor „dla środowiska harcerek, harcerzy i zuchów przy Zespole Szkół w Barcicach z uznaniem za zasługi w kultywowaniu tradycji harcerskich, ożywioną działalność społeczną oraz pracę na rzecz Małopolski i jej mieszkańców”. Potem zwróciła się do zgromadzonej młodzieży słowami kardynała Stefana Wyszyńskiego: „Hartujcie ducha, żebyście jak orły wzlecieli ku przyszłości Ojczyzny” i tym samym zachęciła ją do dalszej pracy nad sobą i na rzecz innych.
Z kolei Komendant Małopolskiej Chorągwi Harcerzy hm. Jarosław Kuczaj w swojej wypowiedzi podkreślił rolę Przyjaciół w prowadzeniu wszelkiej działalności związkowej. Przytoczył słowa Andrzeja Małkowskiego: „Niech nikt nie żąda czegokolwiek od organizacji, jeśli sam nie przyczynia się do jej istnienia”. W ramach podziękowania za okazaną pomoc wręczył Medal Harcerskiej Wdzięczności Małopolskiej Chorągwi Harcerzy im. Andrzeja Małkowskiego w kolorze złotym – Marianowi Rybie, Jackowi Lelkowi, Pawłowi Szczygłowi, Grzegorzowi Garwolowi, phm. Mateuszowi Boruckiemu, a dh. pwd. Wiktorowi Jurczyńskiemu HO – w kolorze brązowym. Wszyscy wyróżnieni zostali poproszeni o wpisanie się do Księgi Pamiątkowej.

Potem druhna Karolina zwróciła się do zebranych słowami: „Bez Was zaproszeni goście nie byłoby naszej rodziny harcerskiej. Pozwólcie, że w symboliczny sposób podziękujemy Wam za to”.
Okolicznościowe podziękowania „za bezinteresowną pomoc, życzliwość, ofiarność oraz poświęcony czas; za wsparcie i zaangażowanie” oraz skromne podarunki otrzymali wszyscy, którzy w okresie działalności harcerek, harcerzy, zuchów i zuchenek w jakikolwiek sposób przyczynili się do utworzenia Drużyn Harcerskich oraz Gromad Zuchowych w Barcicach oraz okazali wszelką pomoc potrzebną do ich działania: Urszula Nowogórska; Marian Ryba; Jacek Lelek; Ewa Zielińska; Kazimierz Gizicki; Paweł Szczygieł; ks. Stanisław Dziekan; ks. Andrzej Kędryna; ks. Łukasz Opolski; ks. Łukasz Niziołek; ks. Jerzy Szkarłat; Siostry Karmelitanki; Marek Buda; Elżbieta Łomnicka; Jan Janczak; Andrzej Ogorzały; Kazimierz Baran; Mirosława Wąchała; Dorota Gurba; Jan Jamrozowicz; Krąg Przyjaciół Harcerstwa; Stowarzyszenie Mieszkańców Barcic; Marian Wiktor; Jadwiga i Krzysztof Jurczyńscy; Ewa i Paweł Wójtowiczowie; Krzysztof Kotarba; Mirosław Cisowski; Andrzej Gorczowski; Wanda Kochanowicz; Grzegorz Garwol.

Następnie druhna Karolina zwróciła się do opiekunów drużyn: druhny Marii, druha Mateusza i druha Maksa ze słowami podziękowania „za ciągłą chęć pomocy, niegasnące zaangażowanie oraz otwartość”. „Jesteście dla nas przykładem – powiedziała – który chcemy naśladować”. Zdjęciami obrazującymi wspólną drogę w mundurze wychowankowie podziękowali „za rozpoczęcie naszej harcerskiej drogi; za to, że zawsze nam pomagaliście, dbaliście o to, abyśmy nigdy nie byli głodni, nawet w najcięższych warunkach; za to, że zawsze potrafiliście wskazać nam właściwą drogę; że mogliśmy wspiąć się na wyżyny swoich możliwości; że pokazaliście nam, jak być silnymi i walecznymi; potrafiliście zafundować nam chwile strachu i chwile dobrej zabawy; dbaliście o to, aby nasz nocleg zawsze posiadał odpowiednie standardy; za dźwiganie na swych barkach odpowiedzialności; za wytrwałość w trudnych chwilach; za wspaniałe fotografie (szczególnie druhowi Maksowi) i za te mniej wspaniałe też”. „Stworzyliście wspaniałą ekipę i za to Wam serdecznie dziękujemy” – dodała w imieniu swoim, Marleny, Basi, Wiktora i Beniamina, którzy wręczyli opiekunom ręcznie wykonane podarki.
Potem głos zabrali zaproszeni goście.
Radny Powiatowy Marian Ryba przypomniał zebranym sylwetkę patrona harcerzy ks. Władysława Gurgacza oraz służbę pełnioną przez barcickich harcerzy w ramach mszy gurgaczowskich w Krynicy i na Hali Łabowskiej.
Zastępca burmistrza Starego Sącz Kazimierz Gizicki w swojej wypowiedzi zaznaczył, że drużyna ZHR w Barcicach powstała jako pierwsza w gminie i podkreślił ogromną rolę wychowawców w jej utworzeniu i działalności, bo „zawsze musi być ktoś, kto zarazi młodych duchem miłości do świata”. Pogratulował też wyróżnienia Polonia Minor.
Nadleśniczy Paweł Szczygieł podziękował harcerkom i harcerzom za 10 lat przyjaźni i życzył wszystkiego dobrego na kolejne lata, a swoją wypowiedź zakończył słowami – Darz bór!
Dyrektor Grzegorz Garwol podziękował w swoim imieniu instruktorom za to, że swoim postępowaniem pokazują młodszym, że ideały mają sens i utwierdzają ich w przekonaniu, że warto robić to, co robią. Podziękował kadrze za wszelkie, dotychczasowe działania.
Na zakończenie Komendant Kuczaj przypomniał, że nie bez kozery hasłem Zlotu jest maksyma: „Całym życiem”, gdyż harcerzem się JEST. I podkreślił to, że HARCERZ JEST ZAWSZE GOTOWY.
Na zakończenie, przy ognisku wszyscy wspólnie bawili się i wysłuchali gawędy phm. Szymona Pyzika o przyjaźni i jej roli w życiu.
Poczęstunek dla harcerskiej braci i zaproszonych gości przygotowała firma Pana Andrzeja Gorczowskiego.

MD

Sukces naszych uczennic w projekcie „Głos ma młodzież”
Uczniowie naszego gimnazjum już po raz kolejny brali udział w projekcie „Głos ma młodzież” skierowanym do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu gminy Stary Sącz. Pomysłodawcą przedsięwzięcia był Jacek Lelek, a organizatorem Gimnazjum w Gołkowicach. Projekt polegał na napisaniu trzech prac konkursowych i udział w debacie z przedstawicielami Urzędu Miasta i Gminy. W tym roku organizatorzy zaproponowali następujące tematy prac i wątki do debaty:
1. Strefa Aktywności Gospodarczej w Starym Sączu szansą na rozwój miasta i nowe miejsca pracy?
2. Smogowy alarm – czy zagraża naszej gminie?
3. Niepełnosprawni w środowisku lokalnym. Jakie możliwości rozwoju stwarzają osobom niepełnosprawnym stowarzyszenia i fundacje działające na terenie naszej gminy?

Do konkursu na etapie szkolnym zgłosiło się kilkoro uczniów. Napisania prac ostatecznie podjęły się: Zuzanna Citak, Kamila Olszowska i Adriana Smyda pod kierunkiem Pani Małgorzaty Biel – Malinowskiej, Pani Edyty Kowalczyk i Pani Ewy Tudaj. Uczennice bardzo ambitnie potraktowały swoje zadania. Napisały obszerne, badawcze prace oparte na badaniach ankietowych, wywiadach z władzami gminy i analizie dokumentów. Po raz kolejny uczennice naszego gimnazjum okazały się najlepsze i jury przyznało każdej z nich pierwsze miejsce. Nagrody zostały ufundowane przez burmistrza Jacka Lelka, a były to tablety za pierwsze miejsca. Równie rzetelne i ciekawe były prezentacje, które uczennice przygotowały na debatę. Ta odbyła się we wtorek 7 czerwca w starosądeckim Sokole. W tym roku za stołem eksperckim zasiedli: burmistrzowie Jacek Lelek i Kazimierz Gizicki, przewodniczący Rady Miejskiej Ewa Zielińska i Andrzej Stawiarski, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Gniazdo” Zofia Wcisło i zajmujący się pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych w Urzędzie Miejskim Piotr Dyrek.
W czasie debaty dyskutowano nad wnioskami, które przedstawili uczestnicy. Na zakończenie podziękowano uczniom, nauczycielom i dyrektorom szkół i rozdano nagrody.
Gratulujemy!
/ E.K/
Konkurs recytatorski

Dnia 02.06.2017r. odbyła się V edycja konkursu recytatorskiego „Sądeczanie w hołdzie Janowi Pawłowi II”, organizowanego przez Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu pod honorowym patronatem Burmistrza Starego Sącza.
W tegorocznej edycji, opatrzonej hasłem: „TOTUS TUUS MARIA, TOTUS TUUS… ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II PAPIEŻEM FATIMY”, wzięło udział ponad 50 uczestników z terenu gminy Stary Sącz w różnych kategoriach wiekowych.
Miło nam jest poinformować, że w gronie laureatów znalazły się dwie nasze uczennice z gimnazjum. Kinga Pustułka z kl. 3B zdobyła I miejsce, a Izabela Olszowska z kl. 1C otrzymała miejsce II.
Recytatorkom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

M. Maćkowska
Rekrutacja nauczycieli do projektu „Nowoczesna szkoła – przepustką do kariery”


Informujemy, że rekrutacja nauczycieli do projektu „Nowoczesna szkoła – przepustką do kariery” jest od dnia 06.06.2017 r. i będzie trwać do dnia 13.06.2017 r.

Dokumenty zgłoszeniowe do pobrania – tutaj.

Dokumenty zgłoszeniowe dostępne są również w Biurze Projektu oraz w Szkolnych Biurach Projektu”
Finał IV Międzyszkolnego Konkursu z j. angielskiego "Vocabulary Master"
Dnia 1 czerwca odbył się finał IV Międzyszkolnego Konkursu z j. angielskiego "Vocabulary Master", organizowanego przez Publiczne Gimnazjum w Nawojowej. W finale udział wzięło osiemnastu uczniów, w tym czworo z naszej szkoły. Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż I miejsce w konkursie na mistrza słownictwa zdobyła uczennica klasy 3B Klaudia Krupa. II miejsce przypadło również uczennicy klasy 3B, Karolinie Porębie. Uczennica klasy 3C, Adriana Smyda uzyskała wyróżnienie w konkursie.
Serdecznie gratulujemy!!!
M. Kamińska
RODZINNY DZIEŃ DZIECKA

Z okazji Dnia Dziecka, dnia 04.06.2017 odbył się festyn rodzinny pod hasłem „Zdrowy, kolorowy zawrót głowy” zorganizowany przez Stowarzyszenie „Rozwiń Skrzydła” i Zespół Szkół w Barcicach dla społeczności Barcic.
Pogoda dopisywała, a na przybyłych mieszkańców Barcic czekało mnóstwo atrakcji. Swoje talenty można było pokazać na scenie w ramach występów wokalnych i tanecznych. Uczniowie Zespołu Szkół Barcicach zaprezentowali się w tańcu zarówno regionalnym, jak i nowoczesnym,
a także w piosenkach, które wykonywały dzieci z młodszych klas. Do najmłodszych wykonawców należeli przedstawiciele Niepublicznego Przedszkola Sióstr Karmelitanek oraz Przedszkola „Słoneczko”. W solowym występie tańca nowoczesnego zaprezentowała się też Emilka Dubiel. Po raz kolejny mogliśmy podziwiać również występy laureatów gminnego „Dnia Zdrowia” z Zespołu Szkół w Barcicach, Szkoły Podstawowej w Popowicach i w Moszczenicy. Wiele emocji wzbudziło przedstawienie teatralne pt. „Zielony Kapturek” przygotowane przez rodziców dzieci w Przedszkola Sióstr Karmelitanek, a także pokaz akrobatyczno – taneczny grupy „Screamo Trickz”.
Dużą popularnością cieszyły się pomysłowe i zabawne konkursy, takie jak wyścig w jednej narcie, konkurs rozpoznawania bajek, układania wyrazów w grupie, czy ubijanie masła.
Wśród szeregu innych zabaw pojawiły się kręgle, rzut do celu, malowanie twarzy, robienie balonowych zwierzaków i baniek mydlanych, tworzenie breloków z koralików, tor sprawnościowy, pokazy chemiczne i pokaz OSP Barcice. Swoją bazę przygotowali też harcerze. Można było tam postrzelać i powalczyć na miecze. Najmłodsi natomiast dobrze się bawili w konkursie „Poszukiwanie skarbów”, które przygotowała Powiatowa i Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Sączu.
Dzięki życzliwości wielu firm, instytucji i osób prywatnych każde dziecko występujące na scenie, jak i te biorące udział w konkursach i zabawach otrzymało nagrody i upominki. Ponadto dzieci mogły korzystać z darmowych atrakcji, takich jak wspinaczka czy zjeżdżalnia.
Po emocjach konkursowych i artystycznych można było zbadać poziom cukru, cholesterolu
i ciśnienie. Chętnych nie brakowało, bo Panie Elżbieta Łomnicka i Marta Pawlik fachowo
i z uśmiechem przyjmowały wszystkich na badania.
Dla głodnych, Rada Rodziców przygotowała darmowe posiłki. Dużą popularnością cieszyła się jajecznica z lubczykiem i bigos przygotowany przez Pana Andrzeja Gorczowskiego.
Na koniec zabawy, organizatorzy, pozostawili najbardziej wyczekiwane przez wszystkich losowanie cennych nagród, ufundowanych przez firmę Fakro oraz festiwal kolorów, który był emocjonującym finałem dnia pełnego atrakcji.
Festyn odbył się dzięki pomocy i wsparciu księdza proboszcza Andrzeja Kędryny i księdza Jerzego Szkarłata, Gminy Stary Sącz, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Pani Elżbiety Łomnickiej i Pana Kazimierza Barana, Powiatowej i Miejsko – Gminnej Biblioteki w Starym Sączu, Sołectwa Barcic Dolnych i Barcic, firmy Fakro, Rady Rodziców, firmy Farmona, Spółdzielni Ogrodniczej w Nowym Sączu, Przedszkola Sióstr Karmelitanek w Barcicach, Państwa Sabiny
i Grzegorza Garwolów, firmy Epi, Stowarzyszenia Mieszkańców Barcic, firmy Ramex, Pana Józefa Pyzika – sklep Centrum, firmy Blachotrapez, Ochotniczej Straży Pożarnej w Barcicach, Pana Andrzeja Gorczowskiego, Firmy Galicjanka, Fermy Drobiu - Andrzeja Zych.

Inicjatorem spotkania byli nauczyciele należący do Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dzieci
i Młodzieży „Rozwiń skrzydła”.
Organizatorzy bardzo dziękują wszystkim występującym artystom małym i dużym.
Szczególne podziękowania, za zaangażowanie należą się Dyrekcji i Nauczycielom Zespołu Szkół
w Barcicach, prowadzącym cały festyn - Ani Olejarz i Lidii Janik, a także operatorom muzyki – Kacprowi Lelito i Miłoszowi Janikowi, liderom promocji zdrowia, wolontariuszom, harcerzom oraz wszystkim, którzy pomogli w organizacji i sprawnym przebiegu Rodzinnego Dnia Dziecka. Reportaż
z wydarzenia przygotowują Ania i Gosia Postrożny oraz Martyna Kowalczyk, które zapraszają do obejrzenia zdjęć, a wkrótce filmu na stronie Stowarzyszenia pod adresem http://facebook.com/stowarzyszenierozwinskrzydlabarcice/
Zapraszamy za rok!

Festiwal Projektów Edukacyjnych

2 VI Odbył się w naszej szkole Festiwal Projektów, podczas którego klasy 2-gie Gimnazjum realizujące w bieżącym roku szkolnym swoje projekty edukacyjne prezentowały je.
W ramach realizacji projektu "Światem rządzi reklama" przez uczniów klasy 2C powstał krótki film - "Barcice w dolinie Popradu" nakręcony z drona.
Klikając w poniższy link możemy podziwiać przepiękną panoramę Barcic, a nastrojowa muzyka wprowadzi nas w chwilę zadumy:

Barcice w dolinie Popradu


Wycieczka do Zatoru

W dniu 16 maja 2017 r. klasy III SP w Barcicach z wychowawczyniami i pod czujnym okiem Ks. Proboszcza - przewodnika duchowego naszej całodniowej wyprawy i Siostry Nikoletty udały się na wycieczkę do Zatoru – Parku Rozrywki. Pierwszym naszym punktem programu były wspólne zabawy dowoli w bogato wyposażonym lunaparku z karuzelami, diabelskim młynem, zjeżdżalniami, autodromem i wieloma innymi atrakcjami. Zabawa była doskonała! Następnie rozpoczęliśmy zwiedzanie Parku Ruchomych Dinozaurów, gdzie przenieśliśmy się w naturalny sposób w świat prehistorycznych zwierząt. Na końcu czekało na nas wszystkich Muzeum Szkieletów i Skamieniałości.   To wyjątkowe miejsce, gdzie można obejrzeć min. poszczególne części szkieletów, czy jaja dinozaurów, kolekcje skamieniałych ważek, ptaków i ryb.      Zwiedziliśmy również Park Owadów gigantycznych wielkości. Niesamowitych wrażeń dostarczył seans w kinie 5D oraz Dom Do Góry Nogami, każdy dostawał w nim zawrotów głowy i z trudem przychodziło utrzymanie wyprostowanej pozycji ciała. Bardzo ciekawy i relaksacyjny w słonecznej aurze, był rejs po Parku Mitologii na Wodzie, gdzie można było zobaczyć figury greckich bogów, herosów, bohaterów mitycznych stworzeń. Wielką atrakcją były tańczące fontanny.
Na zakończenie wycieczki w drodze powrotnej udaliśmy się do Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie zwiedziliśmy Bazylikę Matki Bożej Anielskiej z cudownym wizerunkiem Matki Bożej Kalwaryjskiej. Przed jej obliczem w ciszy i skupieniu wszyscy wznieśliśmy swoje modlitwy, prośby. Również  przespacerowaliśmy się dróżkami Pana Jezusa i Matki Boskiej, składającymi się z 42 kapliczek i kościołów. Nie lada wyzwaniem było wyjście w ekspresowym tempie na Golgotę, gdzie szybkiego tempa nadawał Ksiądz Proboszcz ale daliśmy radę! Warte przypomnienia jest, że jest to jedyna w Polsce i na świecie kalwaria, dzięki czemu obiekt wpisano na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Pełni wrażeń i emocji wróciliśmy wieczorem o godz.19.00 do Barcic z plecakami pełnymi pamiątek i upominków dla najbliższych. To była cudowna i niezapomniana wycieczka, która dała nam wiele rozrywki, radości, nauki i pięknych duchowych przeżyć.

Wychowawczynie klas trzecich

Festiwal Biegowy

1 VI 2017 Festiwal Biegowy MOSIR N. Sącz
„Jak nie czytam jak czytam’’

W dniu 1.06.2017r.o godz. 10.00 po raz kolejny w naszej szkole odbyła
się ogólnopolska akcja czytania książek „Jak nie czytam jak czytam’’.
Na rozpoczęcie zaśpiewana została piosenka pt. „Cała Polska czyta dzieciom ‘’
oraz powiedziane zostało, że czytanie wpływa na rozwój osobowości młodego człowieka. Na podwórku szkolnym zebrali się wszyscy uczniowie:
od pierwszaków aż po trzecią klasę gimnazjum, przynosząc ze sobą ulubioną książkę do czytania. W tym momencie solidarnie połączyliśmy się z całą Polską, pobijając rekord czytania!
Z badań przeprowadzonych w 2016r. wynika, że: 37% czytelników przeczytało co najmniej 1 książkę w roku. W tym 10% to czytelnicy intensywni, którzy sięgnęli po 7 lub więcej książek. 66% deklaruje, że nie kupiło ani jednej książki. To my młodzi musimy pamiętać, że czytanie to nie tylko nauka, ale świetna zabawa!
Bibliotekarze

<< Nowsze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 Starsze >>

Organizacja roku szkolnego 2018/2019
Plan lekcji
Dziennik elektroniczny
Ostatnia galeria:

Szukaj
 
Szkolne strony
STATYSTYKI
Ilość odsłon strony: 2744.
Gości: 1039.
Dzisiaj: 1039 gości.
Wczoraj: gości.
Osób online: 2 .
Statystyki od 1 VII 2008r
Zmiana: 2019-02-12 23:54:34