Aktualnie jesteś w:  
MENU STRONY
Organizacja pracy
Organizacje
Informacje
Kontakt
Nasza szkoła:
 • realizuje projekt: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II"
 • realizuje projekt: "Nowoczesna szkoła - przepustką do kariery"
 • realizowała projekt: "Odblaskowa szkoła"
 • realizowała projekt: "Lepszy Start"
 • realizowała projekt: "W Nowe Jutro Dziś Idziemy"
 • posiada certyfikat szkoły humanitarnej
 • certyfikat szkoły promującej zdrowie

 • zdobyła II miejsce wśród 154 szkół z Małopolski w projekcie "Mieć wyobraźnię miłosierdzia"
 • Zrealizowała projekty takie jak:
 • "Wychować dobrego obywatela"
 • "Sport=zdrowie"
Polecamy!!!
www.barcice.diecezja.tarnow.pl
[Parafia pw. Najświętrzej Maryi Panny Wniebowziętej w Barciach]

www.jedynka.stary.sacz.pl
[SP nr 1 Stary Sącz]
Misja szkoły"Potrafi myśleć za siebie i działać samodzielnie - bo to jest jego życie.
  Potrafi myśleć i działać z innymi bo żyje wśród innych."
Wizja szkoły
Celem naszej szkoły jest odpowiednie formowanie wychowanka, aby w trakcie edukacji, jak i również w przyszłości potrafił podejmować i stosownie wypełniać określone zadania względem Boga, ludzi, Ojczyzny i własnej rodziny.

W naszej szkole szczególny nacisk kładziemy na rozwój takich cech charakteru jak: wrażliwość, otwartość, uczciwość, dobroć, komunikatywność.

Chcemy, aby uczniowie mieli szansę wszechstronnego rozwoju osobowego, w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym.

Pragniemy, aby nasi wychowankowie mogli rozwijać w sobie dociekliwość poznawczą ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie. Mieli świadomość życiowej użyteczności, zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie.

Stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenia do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolność własną z wolnością innych.

Poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie.

Uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych a w przyszłości stali się świadomymi obywatelami świata. Przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się.

Kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów, umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.

Pedagodzy i wszyscy pracownicy szkoły są współodpowiedzialni za wspomaganie rozwoju intelektualnego, fizycznego i moralnego uczniów. Nauczyciele mając na uwadze osobowy rozwój ucznia, będą współdziałać na rzecz tworzenia w świadomości uczniów zintegrowanego systemu wiedzy, umiejętności i postaw.
Sylwetka absolwenta
Chcemy by nasi absolwenci:
 • posiadali kulturę osobistą - godne zachowanie, szacunek dla drugiego, odpowiednią postawę wyrażoną przez słowa, dbałość o otoczenie,
 • pracowali nad własnym rozwojem, budując swój system wartości, rozwijali swoje zainteresowania, pasje,
 • byli aktywni i twórczy - potrafili zaprezentować i obronić swoje zdanie, szanując tych, którzy mają odmienne poglądy,
 • potrafili samodzielnie i krytycznie myśleć, korzystać z różnych źródeł informacji oraz mieli szacunek dla przyrody i postępowali zgodnie z własnym sumieniem,
 • mieli szacunek dla rodziny i świadomość, że jest ona najważniejsza dla prawidłowego rozwoju i szczęścia człowieka i całego społeczeństwa,
 • byli wrażliwi na otaczającą ich przyrodę, umieli obcować z nią, odkrywając jej piękno i tajemnice,
 • mieli szacunek dla pracy, byli zaradni i odpowiedzialni,
 • znali i szanowali historię, kulturę i tradycję narodową z jej regionalnym bogactwem,
 • potrafili dbać o własne zdrowie, własne i innych bezpieczeństwo.
Sylwetka wychowawcy
Nauczyciel - wychowawca powinien być:
 • wyrozumiały
 • sprawiedliwy - wszystkich traktuje tak samo
 • uczciwy
 • uczynny
 • godny zaufania - można się mu zwierzyć jak prawdziwemu przyjacielowi
 • wymagający
 • otwarty na problemy swoich uczniów
 • z poczuciem humoru
 • tolerancyjny
 • obiektywny
 • bezinteresowny
 • dyskretny
Organizacja roku szkolnego 2018/2019
Plan lekcji
Dziennik elektroniczny
Ostatnia galeria:

Szukaj
 
Szkolne strony
STATYSTYKI
Ilość odsłon strony: 3523.
Gości: 22198.
Dzisiaj: 3321 gości.
Wczoraj: 105 gości.
Osób online: 3 .
Statystyki od 1 VII 2008r
Zmiana: 2019-06-14 00:02:58