Aktualnie jesteś w:  
MENU STRONY
Organizacja pracy
Organizacje
Informacje
Kontakt
Nasza szkoła:
 • realizuje projekt: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II"
 • realizuje projekt: "Nowoczesna szkoła - przepustką do kariery"
 • realizowała projekt: "Odblaskowa szkoła"
 • realizowała projekt: "Lepszy Start"
 • realizowała projekt: "W Nowe Jutro Dziś Idziemy"
 • posiada certyfikat szkoły humanitarnej
 • certyfikat szkoły promującej zdrowie

 • zdobyła II miejsce wśród 154 szkół z Małopolski w projekcie "Mieć wyobraźnię miłosierdzia"
 • Zrealizowała projekty takie jak:
 • "Wychować dobrego obywatela"
 • "Sport=zdrowie"
Polecamy!!!
www.barcice.diecezja.tarnow.pl
[Parafia pw. Najświętrzej Maryi Panny Wniebowziętej w Barciach]

www.jedynka.stary.sacz.pl
[SP nr 1 Stary Sącz]
WPŁATA NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW
SKŁADKA NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 WYNOSI:

Dla Gimnazjum oraz klas od I do VII Szkoły Podstawowej - 30,00 zł.
Dla oddziałów "0" - 20,00 zł.

proszę o przekazanie w/w kwot wychowawcy klasy. Można również dokonać wpłaty bezpośrednio na konto Rady Rodziców: BS Stary Sącz nr konta 59 8816 0001 2001 0000 0765 0001.

Informujemy, że w dniu najbliższej wywiadówki można będzie wpłacić na Fundusz Rady Szkoły u skarbnika Rady Rodziców Pani Moniki Marczyk.
Rada Rodziców 2017/2018
W dniu 04.10.2017 przedstawiciele Rad Oddziałowych Szkoły Podstawowej im. Franciszka Świebockiego w Barcicach na swoim zebraniu dokonali wyboru Prezydium Rady Rodziców. W skład prezydium Rady weszły panie:
 • Elżbieta Gąsienica Łuszczyk - przewodnicząca
 • Joanna Żabecka - zastępca przewodniczącej
 • Monika Marczyk - skarbnik
 • Anna Grabek - sekretarz
Rada Rodziców 2016/2017
Wpłaty na Radę Rodziców winny być dokonywane u wychowawców klas lub bezpośrednio na konto Rady Rodziców:

Rada Rodziców
ZS w Barcicach
33-342 Barcice
Bank Spółdzielczy w Starym Sączu
59 8816 0001 2001 0000 0765 0001

Wpłaty dokonuje 1 dziecko z rodzeństwa


Skład Rady Rodziców ZS w Barcicach:
 • Przewodniczacy: Sabina Garwol
 • Sekretarz: Joanna Żabecka
 • Skarbnik: Chorążyczewska Joanna
 • Skarbnik: Migacz Lidia
Informacja Rady Rodziców
INFORMACJA DLA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH
WPŁATA NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW


Składka na Fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017 wynosi 30 złotych. w SP i Gimnazjum /wpłata od jednego dziecka w rodzinie/ oraz 20 zł w oddziale przedszkolnym. Proszę o przekazanie w/w kwoty wychowawcy klasy

Można również dokonywać wpłaty bezpośrednio na konto Rady Rodziców:

BS Stary Sącz nr konta: 59 8816 0001 2001 0000 0765 0001

Dyżur Skarbnika - w ostatni piątek każdego miesiąca od 10:00 do 11:00 na świetlicy szkolnej. Dziękujemy Rada Rodziców
Informacja Rady Rodziców
W trakcie roku szkolnego 2009/2010 Rada Rodziców ZS w Barcicach ogłosiła konkurs na klasę, która zbierze największą ilość wpłat na RR. Konkurs trwał od września 2009 do lutego 2010. Nagrodą dla klasy która uzyskała największą ilość wpłat jest wycieczka wyjazdowa. /Szczegóły zostaną uzgodnione z rodzicami, uczniami i wychowawcami danej klasy/. Klasą tą w roku szkolnym 2009/2010 została klasa IIa SP .

Gratulujemy!!

Z uwagi na minimalną różnicę między 1 a 2 miejscem RR zdecydowała, że na wycieczkę pojedzie równierz klasa 1c Gimnazjum. Gratulujemy również gimnazjaistom.

Rada Rodziców oraz dyrekcja serdecznie dziękuje za wpłaty oraz wszelką pomoc na rzecz szkoły.

Poniżej przedstawiamy dokładne rozliczenie wpłat w poszczególnych klasach.

Wpłaty na Radę Rodziców Fundusz Pomocy Szkole za rok szkolny 2009/2010


Szkoła Podstawowa
kl 0a 200 zł
kl 0b 270 zł
kl Ia 300 zł
kl Ib 360 zł
kl IIa 460 zł - wpłaty po 20 lutego
kl IIb 240 zł
kl IIIa 490 zł
kl IIIb 140 zł
kl IVa 440 zł
kl IVb 390 zł
kl Va 300 zł
kl Vb 290 zł
kl VIa 250 zł
kl VIb 390 zł
Suma: 4520 zł

Gimnazjum
kl 1a 160 zł
kl 1b 50 zł
kl 1c 450 zł - wpłata po 20 lutego
kl 2a 30 zł
kl 2b 260 zł
kl 2c 240 zł
kl 3a 210 zł
kl 3b 30 zł
Suma: 1430 zł

Ogółem ZS: 4520 zł +1430 zł = 5950 zł.

Klasa IIa SP oraz kl 1c gimnazjum pojedzie na wycieczkę we wrześniu.
z poważaniem

Rada Rodziców
Prośba Rady Rodziców
Rada rodziców, będąca przedstawicielem ogółu rodziców, zwraca się z prośbą o wsparcie finansowe. Zebrane fundusze będą wykorzystywane do celów i zamierzeń, jakie rada pragnie podjąć w roku szkolnym 2009/2010.
Na posiedzeniu rady została uchwalona minimalna kwota - 30zł.
Kwotę tę można przekazać do wychowawcy klasy lub na konto Rady Rodziców B.S. Stary Sącz 59 8816 0001 2001 0000 0765 0001.
Przypominamy, iż kwotę tę płaci jedno z dzieci uczęszczających do szkoły w Barcicach.
Pieniądze uzyskane ze składek pragniemy przekazać na dofinansowanie:
 • imprez sportowych,
 • organizacji dnia dziecka,
 • zakupu nagród na zakończenie roku szkolnego,
 • wydatków związanych z wyjazdami na olimpiady przedmiotowe, zawody sportowe oraz wycieczki dydaktyczne,
 • planujemy przeprowadzić gruntowny remont szatni szkolnej, tak aby była ona bezpieczna i dobrze zabezpieczała rzeczy w niej zostawiane.
Jeszcze raz prosimy osoby fizyczne oraz firmy mogące wesprzeć te zamierzenia o dobrowolne wpłaty. Rada ze swojej strony deklaruje iż zebrane pieniądze dobrze przysłużą się szkole.

Klasa, która zbierze największą ilość środków, zostanie wyróżniona wycieczką.


z poważaniem

Rada Rodziców
Szkoły Podstawowej
w Barcicach.
Informacja Rady Rodziców
Rada Rodziców po przeanalizowaniu największych potrzeb szkoły podjęła decyzję o zbiórce funduszy na nagłośnienie hali sportowej i na wyposażenie szatni dla Szkoły Podstawowej.
Organizacja roku szkolnego 2018/2019
Plan lekcji
Dziennik elektroniczny
Ostatnia galeria:

Szukaj
 
Szkolne strony
STATYSTYKI
Ilość odsłon strony: 3483.
Gości: 21931.
Dzisiaj: 3054 gości.
Wczoraj: 105 gości.
Osób online: 3 .
Statystyki od 1 VII 2008r
Zmiana: 2019-06-14 00:02:58