Aktualnie jesteś w:  
MENU STRONY
Organizacja pracy
Organizacje
Informacje
Kontakt
Nasza szkoła:
  • realizowała projekt: "Odblaskowa szkoła"
  • realizowała projekt: "Lepszy Start"
  • realizowała projekt: "W Nowe Jutro Dziś Idziemy"
  • posiada certyfikat szkoły humanitarnej
  • certyfikat szkoły promującej zdrowie

  • zdobyła II miejsce wśród 154 szkół z Małopolski w projekcie "Mieć wyobraźnię miłosierdzia"
  • Zrealizowała projekty takie jak:
  • "Wychować dobrego obywatela"
  • "Sport=zdrowie"
Polecamy!!!
www.barcice.diecezja.tarnow.pl
[Parafia pw. Najświętrzej Maryi Panny Wniebowziętej w Barciach]

www.ospbarcice.strazacy.pl
[Ochotnicza Straż Pożarna Barcice]

www.mdpbarcice.strazacy.pl
[Młodzieżówka OSP Barcice]

http://free.of.pl/b/barciczanka
[LKS "Barciczanka"]

www.jedynka.stary.sacz.pl
[SP nr 1 Stary Sącz]
Ważne informacje

Podręczniki obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015
w ZS SP i Gimnazjum w Barcicach

Pobierz zestaw podręczników dla szkoły podstawowej plik pdf


Pobierz zestaw podręczników dla gimnazjum plik pdf

Aktualności
I N F O R M A C J A!
Informujemy, że stypendium motywacyjne za II semestr roku szkolnego 2013/2014 za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe w Szkole Podstawowej oraz Gimnazjum będą wypłacane od poniedziałku tj. 14.07.2014r. do 18.07.2014r. w godzinach 8:00- 15:00 w sekretariacie Zespołu Szkół w Barcicach.


Sekretarz Szkoły: W.P.
Karta rowerowa
Egzamin na kartę rowerową odbędzie się w środę tj. 30.07.2014 r. o godz. 10:00 w ZS w Barcicach.
Zbiórka przed szkołą .
W przypadku deszczu drugi termin wyznaczamy na 31.07.2014r.
Współpraca polsko - słowacka


28 czerwca 2014 r. wzięliśmy udział w Dniach Otwartych Parku Nestville w Hniezdnem. Święto to stało się pretekstem do złożenia wizyty w zaprzyjaźnionej szkole. Dyrektor szkoły
PaedDr. František Solár oprowadził nas po szkole, opowiadał o jej osiągnięciach. Spotkaliśmy się również ze starostą Miasta Hniezdne Ing. Viktor Selep oraz lokalnymi przedsiębiorcami.
W ramach dalszej współpracy obydwu szkół planujemy spotkania uczniów, nauczycieli, wymianę doświadczeń. Celem naszej współpracy jest kształtowanie postaw proeuropejskich i interkulturowych poprzez podniesienie umiejętności posługiwania się językami obcymi, poszerzenie wiedzy na temat kraju szkoły partnerskiej.
W. K.


Zakończenie roku szkolnego 2013/2014


27 VI 2014 r Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie ZS w Barcicach zakończyli rok szkolny 2013/2014.

Dzień Dziecka dla "zerówek"


30 maja 2014 r. Biblioteka Zespołu Szkół w Barcicach oraz Filia Biblioteki Publicznej i Miejsko – Gminnej w Barcicach, zaprosiły oddziały przedszkolne i zerowe na zabawę z okazji Dnia Dziecka. Na dzieci oprócz atrakcyjnych zabaw przy muzyce i konkurencji sprawnościowych czekały występy starszych kolegów. Dzieci obejrzały dramat P. Beręsewicza "Ciocia Kazia", występy Dziecięcego Zespołu Tańca Nowoczesnego "Litle crew", Zespołu Młodzieżowego Tańca Nowoczesnego "Bit monsters" oraz występ Liderów Promocji Zdrowia Gimnazjum w Barcicach "Królewna Śnieżka, ale trochę inaczej…". Dzieci zostały obdarowane słodkościami. Impreza odbyła się w Filii Biblioteki Publicznej i Miejsko – Gminnej w Barcicach.
T.K.
L.C.


Uroczyste odchody Światowego Dnia Zdrowia.


W ramach projektu "Apetyt na Zdrowie" Liderzy Promocji Zdrowia działający przy Gimnazjum Zespołu Szkół w Barcicach oraz Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu wraz z opiekunami zorganizowali w dniu 8.04.14 r. w kinie Sokół w Starym Sączu Gminne Obchody Dnia Zdrowia.
W ramach uroczystości zostały wręczone nagrody za konkursy plastyczne ogłoszone na terenie gminy Stary Sącz dla szkół podstawowych i gimnazjów pt. "Owoce i warzywa mają głos", "Aktywność ruchowa, skok do zdrowia", "Przyciągnij Zdrowie", ekologiczny konkurs piosenki dla klas IV – VI " Śpiewająco o Zdrowiu", konkurs ekologicznej mody sportowej " Człowiek, sport, zdrowie" dla kl. I - III, oraz konkurs wiedzy "Jestem tym, co jem" dla uczniów gimnazjum.
W konkursach brały udział szkoły podstawowe z Gabonia, Gołkowic, Starego Sącza, Moszczenicy, Przysietnicy, Skrudziny, Popowic, Barcic oraz gimnazja z Gołkowic, Przysietnicy, Starego Sącza i Barcic.
Nagrody ufundowane zostały przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starym Sączu.
Obchody Dnia Zdrowia uświetnił zespół wokalny i chór "Rozśpiewana Klasa" prowadzony przez pana Marka Kanika oraz przedstawienie "Królewna Śnieżka, ale trochę inaczej…" zaprezentowane przez Liderów Zdrowia.
Swoją obecnością zaszczycili nas znakomici goście, między innymi : Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek, Przewodnicząca Rady Miejskiej – Ewa Zielińska, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej – Janina Nalepa, Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Józefa Zbrońska, Dyrektor Powiatowej i Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej – Maria Sosin, Kierownik Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Wsparcia Dziennego w Starym Sączu – Jolanta Koszkul, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Gniazdo” - Zofia Wcisło , dyrektorzy i nauczyciele gimnazjów i szkół podstawowych z gminy Stary Sącz.
/T.K.
L.C./

II Olimpiada Młodych Lachów


Nasza szkoła wraz z Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania im. św. Jana Pawła II w Starym Sączu zorganizowała 4 czerwca dla dzieci i młodzieży ze wszystkich szkół starosądeckiej gminy II Olimpiadę Młodych Lachów. Patronat honorowy pełnił Burmistrz Starego Sącza pan Jacek Lelek.

Ceremonia otwarcia odbyła się na Starosądeckich Błoniach dokładnie o godzinie 10:30. Wtedy też wszystkich przybyłych powitał organizator olimpiady pan Grzegorz Garwol, a pan Jan Magiera – kolarz, dwukrotny olimpijczyk i trzykrotny mistrz Polski wypowiedział najbardziej charakterystyczne słowa: "II Olimpiadę Młodych Lachów uważam za otwartą". Zmaganiom młodych sportowców kibicował również ks. Tadeusz Sajdak, który jako budowniczy i pierwszy dyrektor DCP w czasie swego pobytu w Starym Sączu był gospodarzem wielu imprez sportowych organizowanych przez naszą szkołę.

Po części oficjalnej zawodnicy pod okiem pani Doroty Młyńskiej-Postrożny, pani Marty Myślak, pana Mateusza Boruckiego i pana Jarosława Janikowskiego sprawdzali swoje siły i umiejętności w mini maratonie, trójboju lekkoatletycznym i trójboju obronnym. Równocześnie odbywały się zawody strzeleckie oraz turniej szachowy. Nasi uczniowie godnie reprezentowali szkołę, a najlepszymi byli:

W mini maratonie
I grupa wiekowa: Nikoletta Gąsienica 1miejsce, Karolina Mairer 2miejsce, Aleksandra Budzik 4miejsce oraz Konrad Smyda 1miejsce, Kacper Pustułka 4miejsce;
II grupa wiekowa: Paulina Michalik 2miejsce;
III grupa wiekowa: Zuzanna Citak 5miejsce oraz Przemysław Olszowski 3miejsce, Karol Żabecki 4miejsce; IV grupa wiekowa: Edyta Halibart 3miejsce.

W trójboju obronnym najlepszymi okazali się być:
w III grupie wiekowej: Sylwia Kulpa 1miejsce i Kamil Padula 3miejsce;
w IV grupie wiekowej: Klaudia Padula 2miejsce, Natalia Mirek 3miejscr, Anna Olejarz 4miejsce oraz Daniel Mikulec 1miejsce, Krzysztof Kulpa 2miejsce.

Zawody szachowe wygrali:
klasy I-III: Bartosz Maślanka 2miejsce, Marek Mikulec 4miejsce;
klasy IV-VI: Tomasz Maślanka 1miejsce,Arkadiusz Tokarczyk 3miejsce, Kacper Zarabski 4miejsce;
gimnazja: Łukasz Soboń1miejsce,Arkadiusz Bochniarz 4miejsce, Krzysztof Gorczowski 5miejsce.
Wszystkim zwycięzcom jeszcze raz gratulujemy.

W tym dniu nie zabrakło też występów zespołów regionalnych, wszak była to Olimpiada Młodych Lachów i organizatorzy za cel obrali sobie nie tylko propagowanie aktywnego stylu życia i popularyzowanie wybranych dyscyplin sportowych, ale również rozpowszechnianie kultury i tradycji Lachów Sądeckich. Wszystkim zaprezentował się zespół "Barcicoki", który prowadzą pani Anna Leśniara i pan Marek Kanik oraz dobrze już znany zespół "Tamburmajorki".

/MBM/

Dzień Dziecka w Parku Wodnym "Stawy"
W niedzielę 1 czerwca w Parku Wodnym "Stawy" w Starym Sączu odbyła się impreza z okazji Dnia Dziecka. Dzieci przedszkolne i uczniowie młodszych klas SP pokonywały sprawnościowy tor przeszkód przygotowany przez nauczycieli wychowania fizycznego w ramach II Olimpiady Młodych Lachów. Zwycięzcy otrzymali medale i nagrody z rąk burmistrza Jacka Lelka i dyrektora ZS Grzegorza Garwola.
/M. Biel - Malinowska/
Skarby Małopolski


Skarby Małopolski konkurs plastyczno-edukacyjny towarzyszący Małopolskim Dniom Dziedzictwa Kulturowego, którego celem jest wdrażanie nowych metod i narzędzi pracy z dziedzictwem kulturowym regionu.

6 czerwca 2014 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie odbył się wernisaż wystawy prac plastycznych nagrodzonych i wyróżnionych w XI Konkursie plastyczno-edukacyjnym Skarby Małopolski, organizowanym przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie. Zostały zaprezentowane prace plastyczne uczniów szkół gimnazjalnych z Małopolski. Tematem tegorocznej edycji konkursu była I wojna światowa. Zostały rozdane nagrody w kategoriach: projekt edukacyjny i praca plastyczna. Wśród nagrodzonych znaleźli się nauczyciele naszego Gimnazjum. Nagrody wręczał Marszałek Jacek Krupa.

III nagroda ex aequo dla nauczycieli Gimnazjum im. Por. Andrzeja Buchmana w Barcicach, Małgorzaty Biel-Malinowskiej i Doroty Gurby za projekt edukacyjny "Kuferek pamięci – historie w kuferku schowane".

"Za umiejętne wyjście od lokalnego przedmiotu w stronę historii powszechnej, odnalezienie i opracowanie obiektu – detalu rzeczywistości, empatyczne podejście do bohaterów wojennej codzienności."

Rozgrywki Sądeckiej Ligi Piłki Siatkowej klas II
28 maja na hali MOSiR w Nowym Sączu nasze dziewczęta wzięły udział w rozgrywkach Sądeckiej Ligi Piłki Siatkowej klas II. Dziewczęta w składzie: Katarzyna Tokarczyk -2a, Patrycja Baszczyn - 2a, Partycja Bielak -2a, Joanna Słowik – 2a, Natalia Gawlak – 2c, Anna Olejarz – 2a, Kamila Bochniarz – 2b, Natalia Mikulec – 2b, wygrały wszystkie mecze zajmując tym samym I miejsce.
Gratulujemy zwycięskiej drużynie i życzymy jej dalszych sukcesów.
/D. Młyńska - Postrożny/

<< Nowsze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 Starsze >>

Organizacja roku szkolnego 2013/2014
Szukaj
 
Ostatnia galeria:

Szkolne strony
Nadanie imienia

Uroczystość nadania Gimnazjum w Barcicach imienia porucznika Andrzeja Buchmana objął honorowym patronatem Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski

Humor
HUMOR Z ZESZYTÓW
...Baryka zakopał precjoza wraz z żoną i synkiem.
ZEGAR

Zegar

Kalendarz
Lipiec 2014
P W Ś C P S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Słoneczko
Wschód słońca : 5:01
Zachód słońca : 20:32
Długość dnia: 15 h i 31 min
Słońce w znaku:
Księżyc


Faza księżyca: Po pełni
Widoczne: 84.2% Księżyca
Do pełni: 25.69dni
Do nowiu: 10.9dni
Cytat na dziś
Komputery nigdy nie zastąpią całkowicie ludzi, jeszcze nie wymyślono komputera, który by nic nie robił. Prawa Murphy'ego
STATYSTYKI
Ilość odsłon strony: 8579.
Gości: 2568.
Dzisiaj: 91 gości.
Wczoraj: 535 gości.
Osób online: 2 .
Statystyki od 1 VII 2008r
Zmiana: 2014-07-11 23:39:58
Opieka nad stroną mgr Maksymilian Tomasiak mtomasiak @ onet.pl
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.